Prijave za vođenje RADIONICA na konferenciji “Pozorište i škola”

Ukoliko razvijate kreativne metode u nastavi i vaspitanju, primenom dramskog ili drugog kreativnog izraza, pozivamo Vas da svoju praksu podelite s drugima – kroz vođenje radionice u sklopu konferencije.

Radionice treba osmisliti tako da traju 45 minuta (školski čas), a samo izuzetno mogu trajati 90 minuta (dvočas). Uobičajeno je da radionice počnu teorijskim uvodom, a glavni deo čini interaktivni rad. Svrha radionice je da učesnici kasnije mogu metod primeniti u praksi (u skladu s uslovima).

Radionice vode ili u njima učestvuju nastavnici i umetnici. Cilj radionica je širenje dobrih i inovativnih praksi i povezivanje nastavnika i umetnika – i unutar struke i međusobno.

Radionice će se održavati u nedelju 24. juna u prostorijama OŠ “Vuk Karadžić” u Beogradu, svakog punog sata od 9.00 do 12.45 časova. Raspored radionica prave organizatori; ako imate preferenciju ili poseban zahtev u pogledu termina ili bilo kog drugog pitanja, to obavezno naglasite u prijavi.

Biće odabrano maksimalno 8 radionica i jedna predstava pozorišta u obrazovanju.

PRIJAVITE SE!

Prijavljivanje se vrši ISKLJUČIVO on-lajn. Prijavni obrazac pronađite OVDE.
Prijavljivanje je otvoreno do NEDELJE, 10. juna u 24.00.
Selekcija radionica biće objavljena u PONEDELJAK, 11. juna.

Najava KONFERENCIJE “Pozorište i škola”


BAZAART i partneri: Udruženje dramskih umetnika Srbije, Malo pozorište „Duško Radović“, ASITEŽ Srbija i
Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM najavljuju

četvrtu nacionalnu naučno-stručnu konferenciju
o drami/pozorištu i obrazovanju 

POZORIŠTE I ŠKOLA:
Inspiracija, podsticaj, tîm

Beograd, 24 – 25. jun 2018. 

NAJAVU sa informacijama o konferenciji preuzmite OVDE.
!!! Najava je dokument u Word formatu i downloaduje se u Vaš folder Downloads/Preuzimanja. 

Pripremite se za izuzetan doživljaj! 

Najava KONFERENCIJE “Učestvuj!”

BAZAART i partneri: Dečji kulturni centar Beograda, Malo pozorište „Duško Radović“, Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Bitef teatar najavljuju

treću nacionalnu Konferenciju

UČESTVUJ!
Stvaralačka participacija u umetnosti i obrazovanju

12 – 14. maj 2017. godine Beogradu.

Ovogodišnja konferencija namenjena je i nastavnicima i dramskim umetnicima, jer je stvaralačka participacija zajednički imenitelj i savremenog pozorišta i obrazovanja. Stvaralačka participacija nastaje kada učesnicima omogućimo da aktivno učestvuju ne samo u usvajanju, već i u kreiranju sadržaja. Ova visoko demokratska praksa menja lice i pozorišta i obrazovanja, jer direktivno vođenje procesa učenja i stvaranja zamenjuje saradničkim, partnerskim, a receptivno učenje i interpretaciju preobražuje u dijalog i interaktivni rad.

O stvaralačkoj participaciji u umetnosti i obrazovanju govoriće vodeći dramski umetnici i obrazovni stručnjaci i praktičari iz Srbije, Hrvatske, Velike Britanije i Mađarske. Brojni segmenti konferencije (predstave, prezentacije knjiga, radionice i poster prezentacije) doprineće razumevanju kreativnog participativnog pristupa i ponuditi odgovore na više zanimljivih pitanja:

  • Kako i zašto se susreću savremeno pozorište i obrazovanje
  • Zašto ambiciozni i posvećeni nastavnici treba da poznaju pozorište, a umetnici obrazovne procese
  • Da li je svaki kreativni rad istovremeno i razvojni, pedagoški proces
  • Kako široka zona dramskog pedagoškog rada omogućuje da stvorimo aktivne obrazovne i kreativne situacije gde podržavamo učenje gradiva, građenje vrednosnih stavova i osnaživanje za život.

UČESTVUJTE!

Ovde pogledajte AGENDU skupa.

Radni jezik konferencije je SRPSKI. Prevod s engleskog biće obezbeđen za sve programe.

Prijavljivanje za Konferenciju:

Prijavljivanje za VOĐENJE RADIONICA i PREDSTAVLJANJE NA BAZARU biće otvoreno od PONEDELJKA 24. aprila do NEDELJE,30. aprila u 24.00

Rezultati odabira prijava biće objavljeni u SREDU 3. maja.

Prijavljivanje za PRAĆENJE Konferencije biće otvoreno od SREDE 3. maja do UTORKA 11. maja u 24.00h.

Prijavljivanje je OBAVEZNO za sve koji žele da prate konferenciju, a vrši se isključivo on-line. Linkovi za prijavljivanje biće objavljeni na sajtu BAZAART-a.

Konferencija je akreditovana kao stručni skup kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjai nosi 2 boda. Učesnici koji žele sertifikat plaćaju punu ili umanjenu kotizaciju (1200 RSD, ako plaća škola/ustanova, ili 750 RSD, ako plaćaju iz sopstvenih sredstava). Oni koji ne žele sertifikat oslobođeni su kotizacije.

UČESTVUJTE! 

Za sva pitanja i dodatne informacije, kontaktirajte koordinatorku Aleksandru Petrašinović na mail: petras.bazaart@gmail.com ili telefonom na broj +381/0/62 352 142