MEDIATE

METOD EDUKATIVNE DRAME ZA INKLUZIVNOST I TOLERANCIJU 

Lokacije: Gradske i prigradske zone Novog Sada, Beograda, Novog Beograda i Obrenovca.

Trajanje: maj 2014 – jun 2015. godine

Ciljevi projekta su smanjenje diskriminacije i nasilja među mladima u urbanim sredinama i veća ponuda programa koji promovišu različitosti i demokratiju u formalnom i neformalnom obrazovnom sistemu. Želimo da pomognemo da prakse u školama postanu savremenije i inkluzivnije, da se poveća poverenje škole prema neformalnom obrazovanju (koje često sprovode organizacije civilnog društva), ali i da se razviju sposobnosti organizacija civilnog društva da pruže podršku formalnom obrazovanju u demokratizaciji obrazovnog procesa.

Projekat promoviše interkulturalno učenje koje je preko potrebno današnjem društvu u Srbiji, jer je ono pogođeno različitim oblicima društvenog raslojavanja – etničkim, religijskim, socio-ekonomskim, rodno-polnim, generacijskim i dr. Primena programa interkulturalnog učenja omogućava školama i organizacijama civilnog društva da unaprede svoju ulogu u okviru zajednice i pomaže stvaranju sinergije između aktivista, dramskih pedagoga i škola, osnažujući sve edukatore koji rade u lokalnim zajednicama da se bave prevencijom ili sanacijom netolerancije i nasilja među mladima. Kroz lokalne platforme stvara se konsenzus o neophodnosti saradnje svih učesnika u obrazovanju – i iz civilnog i iz institucionalnog sektora – u cilju kvalitetnijeg odrastanja dece i mladih.

Interkulturalno učenje omogućava mladima da razumeju i prihvate razlike i na taj način doprinesu boljem razumevanju, poštovanju i inkluzivnosti u multikulturnim zajednicama. Kreativni dramski procesi omogućavaju duboko razumevanje problema i pojačavaju toleranciju i integraciju. Učešće u dramskom procesu gradi građanske kompetencije mladih: inicijativu, preuzimanje odgovornosti, timski rad i sl. Izvođenje predstava poboljšava vidljivost i prisustvo dece i mladih u lokalnoj zajednici.

Ključni učesnici projekta su 1.) prosvetni radnici i 2.) organizacije civilnog društva koje koriste dramu u neformalnom obrazovanju.

Prosvetni radnici imaju ključni uticaj na vaspitanje mladih. Kao posledica tradicionalnih nastavnih programa i tehnika, mogućnosti za razvoj kreativnosti ali i promociju inkluzivnosti i pluralizma u nastavi su ograničene, posebno na višim nivoima obrazovanja (srednja škola); zakonski pritisci prema inkluzivnom obrazovanju često nailaze na otpor kod prosvetnih radnika, prvenstveno zbog nedostatka adekvatne podrške. Interkulturalna kompetentnost učenika (osetljivost na različitosti i sposobnost da se prilagođavamo različitim kulturnim vrednostima i normama) se u praksi ne smatra ciljem i ishodom obrazovanja, ali mu se u zakonu pridaje strateški značaj. Mnogi nastavnici ne prepoznaju vezu između nasilja među mladima i njihovih interkulturalnih kompetencija. Procene koje smo izveli pre projekta pokazale su kako želju, tako i potrebu nastavnika za ovom obukom.

Mnoge organizacije civilnog društva koje rade u polju kulture imaju omladinske dramske grupe čiji se značaj, uprkos velikom potencijalu koji imaju za razvoj društva, često previđa. Omladinski teatri su često multikulturni. Oni ne samo da pružaju neformalno obrazovanje, već imaju i potencijal za aktivizam, zbog vidljivosti u javnosti i uticaja na vršnjačku publiku. Ove grupe ipak retko koriste svoj potencijal za interkulturalno učenje i rad sa zajednicom. Potrebna im je obuka da bi promenili fokus.

Tri osnovne grupe aktivnosti, rezultata i ishoda su zamišljene u ovom projektu:

  1. Radionički treninzi za interkulturno učenje kroz dramu: okupljanje grupa od oko 25 prosvetnih radnika i omladinskih lidera u svakom od gradova, u ciklusima od po tri modula. Treninzi su vođeni od strane interkulturalnih trenera i dramskih pedagoga koji se bave obrazovnom dramom. Rezultat: Oko 100 nastavnika se osposobljava da se bavi širenjem programa u školama i kroz neformalno obrazovanje.
  2. Primena programa interkulturnog učenja sa decom i mladima u školama i omladinskim grupama. Organizacije civilnog društva podržavaju nastavnike i omladinske lidere u primeni programa i dokumentovanju procesa učenja, tako da iskustva mogu da protumače eksperti. U ovoj fazi su predviđene studijske posete aktivista i učesnika u druge gradove. Rezultati/ishodi: Organizacije civilnog društva su osnažene da izvode interkulturno učenje i podrže lokalne edukatore. Postavljene su platforme za saradnju organizacija civilnog društva i drugih važnih aktera i pripadnika zajednice. Ukupno 2000 mladih u školama i neformalnim grupama je prošlo elemente interkulturnog učenja. Društveno okruženje postaje inkluzivnije. Članak koji sumira učenje je napisan i objavljen na internetu.
  3. Kreativni dramski procesi u vezi sa tolerancijom su sprovedeni u omladinskim pozorištima/dramskim grupama. Inspirisani pojavama netolerancije u lokalnim zajednicima, četiri omladinske predstave/performansa će biti osmišljena i izvedena u okviru zajednica, što će biti praćeno okruglim stolovima koji će okupljati pripadnike lokalne zajednice radi diskusije o temama predstava. Dramski tekstovi će biti zapisani i uređeni od strane dramaturga i urednika i objavljeni u Zborniku (na internetu i u štampanom izdanju). Uvod čini članak koji sumira iskustva primene programa u 4 grada. Zbornik dramskih tekstova je široko popularizovan za korišćenje u omladinskim pozorištima i/ili školskim dramskim sekcijama u čitavoj zemlji. Rezultati/ishodi: Četiri dečje/omladinske pozorišne predstave – producirane, izvedene, objavljene. Četiri okrugla stola sa lokalnim važnim akterima su održana. Dramski tekstovi koji oslikavaju vrednosti pluralizma i inkluzivnosti su objavljeni i promovisani.

Projekat finansira Evropska Unija kroz program “Evropski instrument za razvoj demokratije i ljudskih prava”.

 

 

Projekat se sufinansira iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.