POST K’O VID – izložba Zorana Rajšića

Izložba „POST K`O VID“ proistekla je iz potrebe umetnika da umetničkim iskazom i intervencijom podstakne obnavljanje i jačanje međuljudske komunikacije, odnosno da se i on sam, kao stvaralac i građanin, nakon iskustva izolacije izazvane pandemijom „KOVID-19“, poveže sa dragim osobama.

Samu izložbu čine 23 likovne kompozicije iz serije „Poruke bez reči“, izvedene tehnikom lavirani tuš na papiru. Na osnovu radova se realizuje interaktivni segment u formi mejl-arta: na osnovu 5 radova pripremljene su dopisnice koje posetioci mogu da pošalju nekoj dragoj osobi.

U okviru izložbe, prilikom otvaranja, umetnik Zoran Rajšić izvodi performans “Poruka bez reči”.

Izložbu je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije.

B-AIR – projekat Kreativne Evrope

O projektu B-AIR

U svetu u kome dominira brza i prekomerna vizuelna stimulacija, savremena radiofonska, zvučna produkcija, uključujući umetničke zvučne produkcije, suočava se sa izazovima prilikom prihvatanja savremenih tehnologija i komunikacijskih kanala kako bi doprla do nove publike.

Cilj projekta B-AIR je razvoj kreativnosti zasnovane na zvuku. Projekat je osmišljen kao saradnička platform koja će omogućiti eksperimentalnu produkciju i ponovno otkrivanje radiofonije kao kreativnog i umetničkog medija, kao i doseg nove publike. Istražujući akustički kanal kroz kreativne i interaktivne sinergije, želimo da pokrenemo teme o audio senzibilitetu nove publike od najranijeg doba.

Projektna  mreža uključuje različite institucije – od nacionalnih radio stanica i istraživačkih instituta, preko umetničkih organizacija, do jaslica i domova penzionera, kako bi povezala umetnike, stručnjake, istraživače i medijske radnike sa ciljanom publikom i stvorila nove modele i standarde zvučne produkcije za bebe i malu decu, predškolce, seniore i druge osetljive grupe.

“Dobrodošlica sveta” je projektna celina koju realizuje BAZAART.

Osmišljena je kao postupan interdisciplinarni proces koji teče u više faza/koraka.

 • Prvi korak je upoznavanje projektnog tima sa naučnim saznanjima o ulozi i značaju zvuka i muzike kao auditivnih informacija i stimulansa, kao i recepcije umetnosti i kreativnih aktivnosti deteta u njegovom razvoju u ranom uzrastu. Ostvaruje se kao niz predavanja na međunarodnom nivou, kroz razmenu znanja: stručnjaci iz različitih disciplina, na poziv projektnih partnera, drže predavanja na kojima dele važne zaključke o ovim temama.
 • U drugom koraku, na osnovu naučnih saznanja razvijamo zvučni/muzički komad (zvučni pejzaž, muzičku kompoziciju, kombinaciju pristupa i izraza) za bebe i malu decu. Zvučni komad ima široku temu: „Svet“. Zasnovan na naučnim premisama, ima za cilj da podrži razvoj deteta u najranijem uzrastu. U stvaranju ove partiture učestvuje interdisciplinarni tim koji čine muzikolozi, muzički pedagozi, kompozitori, muzičari, drugi umetnici i pedagozi. Komad se snima u studiju, a ako okolnosti to dopuste, takođe se izvodi pred ciljanom publikom.
 • U trećem koraku se, na osnovu snimljene partiture, razvija pozorišna predstava za decu najmlađeg uzrasta, koji na slobodan način koristi scenske umetnosti: ples, lutkarstvo, pozorište senki, animaciju predmeta, novi cirkus, dramski izraz itd. Predstava se izvodi najmanje godinu dana i za to vreme se prati kako publika (deca) reaguju, a efekti se beleže, procenjuju i objavljuju u brošuri koja prenosi iskustva iz procesa stvaranja i izvođenja muzičko-scenskog dela.
 • Najzad, u četvrtom koraku, na osnovu brošure se razvija scenario obrazovno-kreativne radionice/seminara za umetnike, vaspitače, pedagoge i druge zainteresovane profesionalce uključene u odgoj dece najranijeg uzrasta. Cilj seminara je njihovo osnaživanje da koriste zvuk i muziku kao sredstvo za podsticanje najranijeg razvoja deteta. Kroz seminar, istraživačka i stvaralačka iskustva projekta ulaze u vaspitno-odgojnu praksu.

Nosilac projekta B-AIR je Radio Televizija Slovenija.

Partneri su:

 1. Ecole d’Architecture de Grenoble, France
 2. RadioTeatar Bajšicć i prijatelji, Zagreb, Hrvatska
 3. BAZAART, Beograd, Serbia
 4. Institut Jozef Stefan, Ljubljana, Slovenija
 5. Ita-Suomen Yliopisto, Kuopio, Finland
 6. TWIXTlab AMKE, Athens, Greece
 7. Internacionalni Burc Univerzitet-Intern, Sarajevo, BiH
 8. Radio Televizija Srbije, Beograde, Srbija

RYCO projekat “VOICES”

VOICES (Glasovi) je akronim od “Value of Intercultural Creative Education in Schools” – naslova projekta koji ima za cilj da se čuju glasovi učenika.

U srednjim školama u tri zemlje regiona Zapadnog Balkana (Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija), rad u mediju kreativne drame omogućiće učenicima da izraze svoja mišljenja i stavove, a time će se premostiti jaz između školske prakse i potreba učenika u stvarnom životu. Poseban fokus projekta je na osnaživanju učenika za prihvatanje kulturne raznolikosti, u cilju suprotstavljanja predrasudama i pojednostavljenjim stavovima kao što su nacionalizam, ksenofobija, seksizam i slično. ’Školski’ cilj je da se kroz uvođenje kreativnih programa kao redovnih aktivnosti, trajno doprinese školama i budućim generacijama učenika.

Konzorcijum projekta čine Geološka i hidrometeorološka škola ,,Milutin Milanković“ iz Beograda kao nosilac i partneri: Gimnazija ,,Mirče Acev“ iz Prilepa, Prva srednja stručna škola iz Nikšića i BAZAART iz Beograda.

Projekat je otpočeo u januaru 2020., a trajaće ukupno 9 meseci. Aktivnosti projekta su zajednički pozorišni kamp za učenike u Prilepu, kreativne dramske radionice u školama, razvoj i izvođenje predstava nastalih kroz radionice, stvaranje zbirke tekstova i stručni seminar za nastavnike i pedagoge, kako bi kreativna drama postala deo metodologije u okviru obrazovnog procesa.

U projekat će biti uključeno oko 150 srednjoškolaca i 25 nastavnika, dok će do 60 nastavnika proći program obuke. Kroz izvođenje predstava, biće obuhvaćeno još oko 300 srednjoškolaca. Svi učesnici doprinose oblikovanju inovativnih pristupa nastavnoj praksi i svojim angažovanjem omogućuju da se čuju glasovi učenika koji treba da postanu samosvesni, angažovani građani.

Projekat podržava
Regionalna kancelarija
za omladinsku saradnju
RYCO.
Logo projekta: Dušan Vulić 

Erasmus+ projekat “CAPTAINS”

CAPTAINS je regionalni projekat omladinske razmene u kom učestvuju mladi pozorišni entuzijasti predvođeni voditeljima dramskih i pozorišnih grupa iz Zagreba, Čakovca, Zenice, Tuzle, Podgorice, Kolašina, Zrenjanina, Smedereva i Kruševca.

Pun naziv projekta je “Creativity Against Passivity – Theatre Averts Imposing of Nationalism and Separatism”, što upućuje i na smisao ovog pozorišnog kampa – da se prevaziđu veštački konstruisane podele među mladima u regionu, te da se, putem pozorišta kao zajedničke ljubavi, izgrade nove veze.

Projektni partneri su: iz Srbije BAZAART kao nosilac, uz učešće mladih iz omladinskih pozorišta PATOS iz Smedereva i CEKOM iz Zrenjanina; iz Hrvatske: CeKaTe iz Zagreba i DADA kazališni studio CZK Čakovec; iz BiH: Bosansko narodno pozorište iz Zenice i AkustikUm iz Tuzle; iz Crne Gore: Korifej Teatar iz Kolašina, uz učešće mladih i voditelja studija Prazan prostor iz Podgorice.

Pozorišni kamp održao se od 16. do 28. avgusta 2019. godine u Kruševcu, a projekat traje do aprila 2020. godine.

Projekat finansira program Erasmus+, kroz liniju K1 – omladinske razmene.
Logo projekta: Dušan Vulić.


Erasmus+ projekat “Dare to Be Different – Creative Drama in Education”

Od 22. do 24. oktobra 2018. godine BAZAART je, u svojstvu projektnog partnera, u Smederevskoj Palanci održao zajednički trening za nastavnike koji će, tokom dve godine, sarađivati na uvođenju kreativne drame u nastavu. Trening je inicijalna aktivnost u projektu “Dare to Be Different – Creative Drama in Education” koji se sufinansira sredstvima iz K2 linije programa Erasmus+.
Nosilac projekta je OŠ “Olga Milošević” iz Smederevske Palanke.

U treningu su učestvovali nastavnici i direktori partnerskih škola iz Srbije, Turske, Grčke i sa Malte.

Evo kako nam je bilo:

Više o projektu vidite OVDE.

Erasmus+ youth exchange project LET’S NET


LET’S NET is a project developed in the still tense region of ex-Yugoslavia, with an aim to support youth groups who practice theatre to reinforce social dimension of their work and widen their focus, activity scope and agenda. Three groups: BAZAART from Serbia, Theatre Tirena from Croatia and Office 4 from Slovenia, each with particular strong skills, exchange experiences and build their competences for creative, educational and social action.
Total 30 young adults, age over 18, meet in Užice to work for 7 days (1-10. September 2017.) on competence-building through interactive drama/theatre devising and debate workshops. At the end, groups devise short pieces designed to provoke public discussions, involving the audience, aimed at building public opinion and attitude on important social issues.
The project contributes to stronger involvement of youth groups in society development and their closer connecting to the cultural, educational and social work sectors in their communities. The youth sector is strengthened and collaborative relations in the region are restored, assisting to the European integration processes in the Western Balkans.

Zaključci sa tribine Horizont obrazovanja i kulture u Srbiji

Na tribini posvećenoj razmatranju preporuka kako povezati obrazovanje i kulturu i ostvariti veću zastupljenost drame u obrazovanju, govorile su istaknute stručnjakinje prof.dr Milena Dragićević Šešić (FDU), Vesna Danilović (KCB), Ljubica Beljanski Ristić (CEDEUM), Dragana Koruga (CIP) i Živkica Đorđević (PDS). Preporuke, čija autorka je prof.dr Vesna Đukić, objavljene su u Zborniku radova sa konferencije Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture – Drama u obrazovanju i odnose se na mere predložene Ministarstvu prosvete, Ministarstvu kulture, lokalnim samoupravama i resornim ministarstvima koja se prirodno mogu povezati sa sektorima obrazovanja i kulture, kao telima Vlade Rapublike Srbije koja imaju autoritet za vođenje praktičnih politika (policies).

Najsnažnija poruka sa tribine jeste da se ne smeju čekati sistemske mere (one se najsporije donose), već svi učesnici u obrazovanju i kulturi moraju uzeti inicijativu i snažniju i samostalniju ulogu. Univerziteti su autonomni i mogu uvoditi ili modernizovati programe obrazovanja budućih nastavnika, umetnika i radnika u kulturi – npr. osnivati studijske programe za obrazovanje umetničkih pedagoga koji će raditi u ustanovama kulture, i to ne samo sa decom i mladima, već sa različitim publikama; instituti takođe samostalno biraju oblasti i metode istraživanja, te treba lobirati da se zainteresuju za oblast umetničkog obrazovanja i edukativnih oblasti u kulturi; zavodi (npr. ZUOV i ZaProKul) su važne institucije koje mogu mnogo doprineti unapređenju obrazovnih i kulturnih praksi; ustanove kulture takođe imaju autonomiju da koncipiraju svoje programe, a najviše nedostaju upravo programi koji imaju snažnu edukativnu dimenziju; najzad, i škole bi morale pokazati veću autonomiju u prilagođavanju svog rada potrebama učenika, ali i nastavnika, kroz uvođenje kulturnih metoda i sadržaja transverzalno, kroz čitav kurikulum, a u tome im u ogromnoj meri mogu pomoći umetnici okupljeni u organizacijama civilnog društva. Prisutni nastavnici potvrdili su da mogu da obogate nastavu uključivanjem sadržaja iz oblasti umetnosti i kulture, a da to i čine na sopstvenu inicijativu.

Tribina je održana u Dečjem kulturnom centru Beograda, koji je bio partner u organizaciji konferencije. Tribina je aktivnost LOTREK Centra Beograd čiji rad podržavaju Ministarstvo prosvete, Ministarstvo kulture i Gradska opština Vračar.

Predstavljanje Zbornika radova sa konferencije

Umetnost ima ozbiljan potencijal da nas uči i vaspitava da mislimo drugačije, da vidimo dublje, dalje, da kada pogledamo istu sliku ne vidimo samo isto ono što vide svi, već da vidimo ono što je novo i različito.
Ana Pešikan

Pozivamo vas da nam se pridružite na tribini
HORIZONT OBRAZOVANJA I KULTURE U SRBIJI
u četvrtak 12. novembra u 19h
u Dečjem kulturnom centru Beograda 

U dijalogu o saradnji obrazovanja i kulture učestvuju prof.dr Ana Pešikan (Filozofski fakultet), prof.dr Milena Dragićević Šešić (FDU), Dragana Koruga (CIP), Ljubica Beljanski Ristić (CEDEUM), mr Vesna Danilović (KCB) i drugi. Razgovor vodi doc.dr Marina Milivojević Mađarev. Ovde preuzmite pun POZIV.

Zbornik sa konferencije OSTRVA: e-knjiga

Zbornik radova sa konferencije Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture – Drama u obrazovanju, održane od 19. do 21. juna 2015. godine u Dečjem kulturnom centru Beograda, objavljen je u elektronskom izdanju.

Zbornik donosi celovite materijale sa konferencije: izlaganja domaćih i među-narodnih stručnjaka, diskusije panelista, kao i priloge koji dodatno osvetljavaju pitanja saradnje obrazovanja i kulture i primene drame u obrazovanju.

Kruna Zbornika su Analiza situacije i delotvorni predlozi javnim praktičnim politikama u Srbiji - preporuke za dalji rad na modernizaciji srpskog školstva kroz šire uvođenje kreativnih metoda, koje je izradila prof.dr Vesna Đukić.

Pozivamo sve nastavnike, istraživače, studente i druge zainteresovane da pregledaju ovo izdanje koje čini 4. knjigu u biblioteci Dramagogija.

Zahvaljujemo se svima koji su dali svoj doprinos u izradi Zbornika. 

NB: Za sada, Zbornik neće biti štampan, pa ga ne treba očekivati kao knjigu.

Zbornik je deo projekta OSTRVA koji finansira Evropska unija. Projekat se sufinansira iz budžeta Republike Srbije: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo kulture i informisanja. 

DraMAtematika – 12. susret sa stručnjacima