POZIV: seminar Od dramske radionice do školske predstave

17. i 18. decembra (vikend) u Teaching Academy,
Šumatovačka 45 na Vračaru, održaćemo seminar

813 Od dramske radionice do školske predstave – vodič kroz kreativni dramski proces (K3)

Cilj seminara je da osposobi nastavnike da vode dramske aktivnosti u školi i kreiraju kvalitetne školske predstave. Kroz dramske aktivnosti, takođe, možemo da zainteresujemo i uključimo širi krug učenika u aktivno, stvaralačko i individualizovano učenje koje razvija pozitivnu, toničnu kulturu škole.

Tema je kreativni dramski proces – stvaralački pristup gde predstava postepeno nastaje od materijala koji sami učenici predlažu (nisu im nametnuti), kroz improvizacije. Uloga nastavnika je da podstiče učenike i vodi razvoj dramskih sadržaja, a, paralelno s tim, da dramski materijal koji nastaje na radionicama dramaturški i režijski uobličava do celine koja se može izvesti pred publikom.

Prijavljivanje se vrši preko ovog LINKA.

27. novembar – svetski dan drame/pozorišta i obrazovanja

Pismo predsednika Međunarodne asocijacije za drama/pozorište i obrazovanje -IDEA Robina Paskoa (Robin Pascoe) iz Perta, Australije, povodom 27.novembra, Međunarodnog dana Drame/Pozorišta i obrazovanja.

Održan prvi seminar Dramske igre u nastavi

U subotu i nedelju, 22. i 23. oktobra, u Dečjem kulturnom centru Beograda po prvi put je održan je novi seminar BAZAART-a Dramske igre u nastavi.

Seminar su pohađali nastavnici – koordinatori za Radost Evrope u školama koje sa DKCB sarađuju u realizaciji ove izuzetne beogradske manifestacije.

 

LOTREK centri vas pozivaju na saradnju

Ako smatrate da dramska participacija i kreativnost unapređuju obrazovnu i vaspitnu praksu,
pridružite se LOTREK centru u Beogradu, Smederevu ili Zrenjaninu! 

Šta je LOTREK? 

LOTREK je neformalna saradnička mreža resursnih centara za primenu drame i pozorišta u obrazovanju, koju u ovom trenutku čine organizacije BAZAART u Beogradu, Pokretni alternativni teatar omladine Smederevo (PATOS) u Smederevu i Centar za kreativno odrastanje i multikulturnu saradnju (CEKOM) u Zrenjaninu. LOTREK centri pokrenuti su 2014. godine u okviru projekta OSTRVA, kao platforme za celoživotno učenje nastavnika i umetnika, živa kreativna čvorišta za razvoj veština dramske pedagogije i zagovaračke snage za skretanje pažnje stručne i šire javnosti na ulogu dramskog stvaralaštva u sveobuhvatnom razvoju dece i mladih.

Misija LOTREK mreže:

LOTREK centri osnažuju nastavnike, umetnike i druge subjekte društvenih delatnosti za primenu kreativne dramske metode za izgradnju spremnosti, sposobnosti i kompetencija dece i mladih za aktivno učešće u demokratskom društvu i time doprinose povećanju društvene odgovornosti prosvete i kulture.

Vrednosti koje LOTREK mreža promoviše: 

Naša mreža nastoji da kreativno, posvećeno, odgovorno i stalno učeći neguje i širi vrednosti kritičkog mišljenja, empatije, otvorenosti prema novinama, kao i uvažavanje drugih i drugačijih. Težimo da pomognemo razvoju aktivnog, odgovornog i humanog društva u čijem temelju su kritička svesnost, kreativnost i celoživotno učenje. Uvereni smo da samo sveobuhvatnim razvojem deteta postaje čovek i građanin, nosilac aktivnog, odgovornog i humanog društva.

Strateški plan LOTREK mreže možete preuzeti OVDE.

Kontakti:

LOTREK Beograd: lotrec.beograd@gmail.com 

LOTREK Zrenjaninhttps://www.facebook.com/lotreczrenjanin/?ref=br_rs

LOTREK Smederevo: office@patos.org.rs; https://www.facebook.com/lotreksd/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

 

Akreditovani seminari za 2016/17 i 2017/18

BAZAART je akreditovao četiri (4) seminara bazirana na dramskim tehnikama i pristupu kreativne drame. U Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018. seminari su navedeni pod brojevima:

  1. 370:  Dramske igre u nastavi; Oblast: OPŠTA PITANјA NASTAVE
  2. 478:  IDEAL – interkulturalno učenje kroz dramu; Oblast: OPŠTA PITANјA NASTAVE
  3. 707:  Kreativna drama u nastavi srpskog jezika i književnosti; Oblast: SRPSKI JEZIK I KNјIŽEVNOST
  4. 813:  Od dramske radionice do školske predstave – vodič kroz kreativni dramski procesOblast: UMETNOST

Svi seminari traju 2 dana (16 sati) i vrede 16 bodova. Grupa: do 30 polaznika.

Puna cena po polazniku je 3,000.00 RSD, a može se umanjiti ukoliko škola obezbedi neke od potreba, kao što su radni prostor, osveženje i ishrana za učesnike, putni troškovi za članove tima i sl.

Dogovor: Darinka Kovačević, kovacevicdarinka@gmail.com, 063 1183 660. 

Ponudu seminara možete preuzeti OVDE

 

Otvoreno je prijavljivanje za Konferenciju

 

 

 

 

Poštovani nastavnici, umetnici, saradnici, 

pozivamo vas da se prijavite za učešće u drugoj nacionalnoj konferenciji posvećenoj drami, pozorištu i drugim kreativnim medijima u obrazovanju i vaspitanju dece i mladih. Konferencija će tokom tri dana (18 – 20. jun 2016.) predstaviti niz programa koji imaju za cilj unapređenje kompetencija za stvaralačko učenje i kreativno izražavanje, ali i povezivanje i saradnju umetnika, nastavnika, pedagoga, psihologa, socijalnih i omladinskih radnika, aktivista, radnika u kulturi… 

Nastavnici koji žele da dobiju sertifikat ZUOV-a plaćaju kotizaciju (1000 RSD ako plaća škola putem računa, 750 RSD ako nastavnik plaća iz sopstvenih sredstava i gotovinom) za troškove sertifikata, ishrane i štampanih materijala.

Ukoliko ne želite sertifikat, učešće je besplatno

Agenda konferencije je u prilogu.

Prijavljivanje se vrši on-line, na sajtu Dramagogija.

Vidimo se na Konferenciji! 

Konferenciju organizuju BAZAART i partneri: Dečji kulturni centar Beograda, Malo pozorište „Duško Radović“, Učiteljski fakultet u Zagrebu i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM.

Podrška: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Sekretarijat za kulturu grada Beograda i Ambasada Republike Poljske u Beogradu. 

Pozorište u parku

Druga nacionalna konferencija posvećena drami i obrazovanju: DRAMSKO OBRAZOVANJE I SAMOOBRAZOVANJE - Kako do dramskih pedagoških kompetencija

s ponosom najavljuje

POZORIŠTE U PARKU,
u Tašmajdanskom parku u Beogradu
u subotu 18. juna od 17.00 do 20.30.

Program možete videti OVDE.

Dođite i dovedite decu – svoju, školsku, predškolsku, komšijsku…

Dobrodošli!

Rezultati Poziva za prijavu programa: Konferencija 2016.

BAZAART i partneri: Dečji kulturni centar Beograda, Učiteljski fakultet u Zagrebu, Malo pozorište „Duško Radović“ i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM, zahvaljuju se svima koji su se odazvali pozivu i prijavili programe za ovogodišnju konferenciju DRAMSKO OBRAZOVANJE I SAMOOBRAZOVANJE – Kako do dramskih pedagoških kompetencija.
Poziv je zatvoren u nedelju, 29. maja u 24.00.

Najava KONFERENCIJE

BAZAART i partneri: Dečji kulturni centar Beograda, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Malo pozorište „Duško Radović“ i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM najavljuju drugu nacionalnu Konferenciju

DRAMSKO OBRAZOVANJE I SAMOOBRAZOVANJE -
Kako do dramskih pedagoških kompetencija

koja će se održati

POZIV za prijavljivanje programa: KONFERENCIJA

Pozivamo prosvetne radnike, umetnike i sve druge koji razvijaju dramske metode i kreativnost u formalnom i neformalnom obrazovanju i vaspitanju da predstave svoj rad: radionice, projekte i predstave.

 Ako želite da održite RADIONICU i kolegama prikažete Vaš kreativni metod, kliknite ovde.
♦ Ako želite da predstavite projekat ili ideju na BAZARU KREATIVNIH IDEJA I POSTIGNUĆA, kliknite na ovaj link.
 Ako želite da odigrate PREDSTAVU koju ste razvili kroz kreativni dramski proces sa decom i mladima, to možete učiniti na ovom linku.