Primenjeno pozorište

27. marta 2014. godine u galeriji HUB u Beogradu, održan je susret sa prof. Timom Prentkijem (Tim Prentki) sa Univerziteta u Vinčesteru, UK. Tema susreta bila je Primenjeno pozorište, njegova funkcija, primena, poreklo, distinkcija u odnosu na druge oblike dramskog i pozorišnog rada sa neprofesionalcima i brojna druga pitanja koja su pokretali učesnici u razgovoru. Razgovor je vodio Pol Marej, a među učesnicima su bili umetnici, aktivisti, stručnjaci i studenti.

Zahvaljujemo se galeriji HUB što je omogućila održavanje ovog susreta.

Razgovor sa prof. Prentkijem drugi je u nizu susreta sa stručnjacima beogradskog LOTREK Centra, u okviru projekta OSTRVA/ISLANDS koji finansira EU i sufinansira Vlada Republike Srbije.

Kreativna drama u nastavi matematike

Prvi susret sa stručnjacima za primenu kreativnog procesa u nastavi održaće se u sredu, 26. marta 2014. godine u 19.00 u biblioteci OŠ Nadežda Petrović, Novi Beograd, Luja Adamiča 4 (okretnica autobusa br. 16).

Gost je Marijana Ajzenkol, profesor matematike, koja  već više od 20 godina koristi kreativni dramski proces u nastavi matematike. Prof. Ajzenkol predstaviće svoj način rada kroz kratko predavanje i radionicu. Nakon prezentacije predviđen je razgovor. Ulaz je slobodan.

LOTREC Niš – POZIV ZA NASTAVNIKE – POLAZNIKE SEMINARA IDEAL !!!

LOTREC Centar biće pokrenut i u Nišu za Nišavski okrug, a vodiće ga Centar za podsticaj psihološkog rasta i razvoja HRAST. Seminar IDEAL držaće se u Nišu krajem marta i u aprilu. Preuzmite PRIJAVU za seminar u Nišu.

Program seminara IDEAL u Nišu:

  1. 29. i 30. mart 2014. (subota i nedelja) - osnove interkulturalnog učenja kroz dramu
  1. 12. i 13. april 2014. (subota i nedelja) - usvajanje dramskih metoda i tehnika za interkulturalno učenje
  1. 26. i 27. april 2014. (subota i nedelja) - primena dramskih metoda i tehnika za razvoj inkluzivnosti i tolerantnosti dece i mladih

Radionice će se odvijati u terminu od 09 do 14.30 sati, a mesto održavanja će prijavljenim nastavnicima biti blagovremeno javljeno

LOTREC Centri za dramsku edukaciju nastavnika počeli su sa radom u Zrenjaninu, Smederevu i Beogradu

Preko stotinu nastavnika, učitelja, vaspitača i omladinskih lidera u Zrenjaninu, Smederevu i Beogradu uspešno je završilo prvi krug seminara za primenu drame za interkulturalno učenje IDEAL, namenjene nastavnom i vannastavnom radu sa decom i mladima.

U Beogradu su treninzi održani u OŠ “Nadežda Petrović”, u organizaciji BAZAARTA i Prijatelja dece opštine Novi Beograd. U Zrenjaninu, CEKOM je sarađivao sa Kulturnim centrom Zrenjanina, a u Smederevu treninge su organizovali Centar za kulturu i Omladinsko pozorište PATOS. Seminari su bili besplatni za sve polaznike.

Nakon seminara, nastavnici će uzeti učešće u kreativnim procesima, a predstave koje će proisteći iz njih biće javno izvedene u 3 grada. Novi krug seminara IDEAL za primenu drame u interkulturalnom učenju biće organizovan početkom naredne školske godine u sva četiri grada.

LOTREC – Lokalni trening centri za primenu drame u obrazovanju i vaspitanju deo su projekta OSTRVA / ISLANDS koji finansira Evropska Unija kroz program “Podrška civilnom društvu” i sufinansira Republika Srbija – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo kulture.

Šta je to LOTREK?

Počela obuka trenera za LOTREK centre

U Regionalnom centru Smederevo održan je prvi deo treninga za vođenje Lokalnih resurs centara za nastavnike LOTREK. Preko 40 učesnika iz 7 partnerskih organizacija iz Srbije – nastavnika, učitelja, vaspitača i omladinskih lidera – učestvovalo je u obuci za trenere koji će u četiri LOTREK centra dati podršku kolegama za primenu drame u obrazovanju i vaspitanju dece i mladih.

LOTREK centri osnivaju se u Beogradu, Zrenjaninu, Smederevu i Nišu. Njihova programska ponuda obuhvatiće interkulturalni dramski program, kreativan dramski rad, susrete sa stručnjacima, smotre dečjeg i omladinskog stvaralaštva nastalog kroz kreativni proces i dr.

Obuka za trenere i osnivanje LOTREK centara deo su projekta OSTRVA koji finansira Evropska Unija – “Podrška civilnom društvu” i sufinansira Vlada Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

HITNO OMOGUĆITI PRIMENU KREATIVNE EVROPE U SRBIJI

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije apeluje na Ministarstvo kulture i informisanja Srbije da što pre finalizuje proceduru pristupanja Republike Srbije programu “Kreativna Evropa” Evropske komisije i da bez ikakvog odlaganja omogući savetodavnu i tehničku pomoć kulturnom i kreativnom sektoru za učešće u tom programu koji od 1. januara 2014. zamenjuje program “Kultura 2007-2013”.
Pozivamo ujedno celokupnu javnost da zajedničkom reakcijom ne dozvolimo da još jedan kanal međuna-rodne saradnje i izvora sredstava ostane nedostupan za razvoj kulturne i umetničke produkcije u Srbiji.

ART FORA u Požegi

Gradska galerija Požega
27. decembar 2013. – 10. januar 2014.

NFC Filmart i Kulturni centar Požega predstavljaju projekat „Kultura u protestu“ Asocijacije Nezavisne kulturne scene Srbije, podržan od Fondacije za otvoreno društvo. 

Početak novog projekta OSTRVA / ISLANDS

Prezentacijom u UK Parobrod u Beogradu zvanično je otpočeo novi projekat BAZAARTA i partnera iz Srbije, posvećen primeni drame u obrazovanju. Projekat OSTRVA podstiče dijalog između učesnika u obrazovanju i osnažuje nastavnike da postanu nosioci obrazovne reforme. 

ISLANDS – projekat koji nastavlja IDEAL

BAZAART i partnerska mreža organizacija neformalnog obrazovanja u Srbiji
s ponosom Vas pozivaju na prezentaciju novog projekta

u ponedeljak 23. decembra u 18 sati u UK Parobrod

ISLANDS povezuje važne subjekte u oblastima drame i obrazovanja u Srbiji – civilno društvo, škole, nastavnike, umetnike, donosioce odluka, istraživače, profesore… kako bi se osnažili nastavnici kao nosioci obrazovne reforme, aktuelizovala obrazovna praksa, poboljšalo inicijalno obrazovanje nastavnika i modernizovali školski programi (kurikulumi).

Veza između ostrva je obrazovna drama kroz koju učimo kulturnu osetljivost i veštine.

Dokumentarni film “Uključi me – razumeću!” na RTS

“Uključi me – razumeću!, dokumentarni film o primeni drame u vaspitanju i obrazovanju, posebno za unapređenje interkulturalnosti, koji je nastao kroz projekat IDEAL, biće emitovan u ponedeljak 16.12. u terminima 9.35 i 14.40 na drugom kanalu RTS. 

O filmu: Naizgled jednostavno pitanje „Čemu služi škola?“ postavljeno je učenicima, nastavnicima, učiteljima, direktorima škola i školskim pedagozima. Različiti odgovori kojima počinje film otvaraju nove teme i otkrivaju brojne dileme sa kojima se susreću zaposleni u prosvetnom sistemu Srbije. Da li školu danas vidimo kao ozbiljnog društvenog aktera? Da li su nastavnici u stanju da podstaknu pažnju i motivaciju svojih učenika? Da li problemom vršnjačkog nasilja treba da se bavi škola, i na koji način?