O BAZAART-U


BAZAART je organizacija umetnika iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana, sa sedištem u Beogradu, koja ima za cilj razvoj savremenih izvođačkih umetnosti i njihov dijalog sa društvom.

BAZAART je osmišljen kao baza za saradnju umetnika, umetničkih grupa i stručnjaka u zemlji i regionu, na projektima koji neguju interdisciplinarno istraživanje, umetnički rad i edukaciju u oblasti izvođačkih umetnosti.

Posebnu pažnju BAZAART posvećuje mladima kao učesnicima u kulturi.

BAZAART je posvećen partnerskoj saradnji i zajedničkim projektima sa umetnicima na evropskom prostoru, s posebnim akcentom na regionu Zapadnog Balkana. Kroz regionalnu mrežu, BAZAART doprinosi razvoju umetnika, publike, umetničke komunikacije, saradnje i razmene, i deluje na unapređenje socijalnih tokova na ovim prostorima.

Nastanak

BAZAART je proistekao iz rada Pozorišta odrastanja koje je osnovano 1991. u okviru Kluba dramskih komunikacija Centra za kulturu Stari Grad. Pozorište odrastanja je jedna od prvih grupa članica Centra za dramu u obrazovanju i umetnosti CEDEUM.
Pozorište odrastanja je učestvovalo u brojnim domaćim i međunarodnim projektima: Dobro drvo – podržano od strane Inge Foundation; Sedam boja duge – radionice sa mladima sa specijalnim potrebama; Ciklus radionica sa mladima iz izbegličkih kampova CRIC International, finansiran od strane UNDP; Igrom protiv nasilja u okviru programa Umetnost za društvene promene Evropske fondacije za kulturu itd.
Jedna generacija umetnika i stručnjaka je 2002. godine osnovala BAZAART kao nestranačku, nevladinu i neprofitnu organizaciju.

Članovi i saradnici

Profesionalni umetnici i stručnjaci sarađuju sa željom da savremenim i angažovanim umetničkim radom doprinesu društvenom i kulturnom napretku Zapadnog Balkana i njegovoj integraciji u Evropu.