MIT KAO SUDBINA

MIT KAO SUDBINA (2005 – 2010.)

Umetnost je interpretacija sveta, interpretacija stvarnosti, baš kao i nauka. Stoga je i u umetničkom pristupu mitu i mitskoj svesti neophodna analitičnost. Ukoliko nedostaje taj analitički duh koji nam omogućava da u stvarima uočavamo njihova značenja  i njihove funkcije, umetnost prestaje da bude spoznaja i postaje vera.

Prof. dr Ivan Kovačević 

Partneri:

 • Bazaart, Beograd, Srbija
 • Omladinsko pozorište DIS, Banja Luka, B&H
 • Dramska radionica Dada Centra za mlade CeZaM, Čakovec, Hrvatska
 • Mostarski teatar mladih MTM, B&H
 • Omladinsko pozorište PATOS, Centar za kulturu Smederevo, Srbija
 • PreGlej / Gledališče GLEJ, Ljubljana, Slovenija
 • SAGA, umetnička grupa, Kosovska Mitrovica, Kosovo

Zašto mitovi?

Novija istorija Balkana navodi nas da tragamo za ključem često iracionalnog istorijskog ponašanja njegovih stanovnika. U nastojanju da  razumemo takvo ponašanje, mi se fokusiramo na prastaro kolektivno sećanje sačuvano u mitovima.

HIPOTEZA: Mitsko nasledje predstavlja kodirano nacionalno zaveštanje koje sadrži skrivene poruke koje su snažan faktor u formiranju nacionalnog mentaliteta i koje odredjuju način mišljenja i ponašanja nacionalnih grupa.

Mitologija je specifičan humani diskurs koji se razumeva podsvesno, kroz veoma arhaične pojmovne sisteme. Ipak, mitovi se mogu razumeti racionalno, kroz prevod u strukturalne forme: mitologeme.

Svaka mitologema čuva deo drevnog etičkog sistema nacionalnih grupa. Ključne mitologeme su referentne i danas, naročito u rizičnim situacijama, kada grupe i pojedinci moraju da čine instinktivne izbore. Na taj način mitsko nasledje odredjuje “obrasce ponašanja” naroda – svojih tvoraca i čuvara.

Cilj našeg istraživanja je da proniknemo u mehanizme nastanka i promocije modernih mitova koji danas utiču na sudbinu naroda.

Savremeni mitovi kao što su npr. oni o nacionalnim herojima (ili ratnim zločincima?), oličuju vrednosti koje nacionalne grupe istrajno afirmišu kao suštinski aspekt nacionalnog identiteta, ignorišući negativnu pa čak i otvoreno represivnu reakciju šire sredine. 

Sadržaj

Tokom realizacije projekta, mitski artefakti se transformišu u artikulisan umetnički rad. Polazna tačka za ovaj proces su sačuvane legende, pesme, igre, slike itd, koje su umetnici-učesnici odabrali i priložili u fond za istraživanje.

Priloženi mitski elementi su ‘dokumentarne’ prirode – narativi, muzički, plesni, vizuelni i drugi umetnički oblici; arheološki, etnološki i drugi artefakti – maske, kostimi, ritualni objekti; mape ili fotografije naselja, hramova, grobalja itd. Koordinatori u saradnji sa naučnicima na lokalnom nivou odabiraju materijale koji će biti obrađivani tokom realizacije projekta

Metodologija

Inovacija projekta Mit kao sudbina leži u metodologiji razvoja sadržaja kroz različite medije: humanističke nauke, teoriju i umetnost.

Proces istraživanja podrazumeva razvoj sirovog mitkog materijala (artefakata) u artikulisane i javno prezentabilane naučne, teorijske i umetničke rezultate: publikacije i članke, dramske tekstove, pozorišne predstave, performanse, izložbe, muzičke kompozicije itd. Istraživanje se odvija kroz četiri faze u različitim medijima, kroz koje se obrađuju očuvani mitski artefakti:

Naučno – analitička - racionalna činjenična analiza
Umetničko – analitička - umetničko stvaralaštvo dokumentarnog kvaliteta
Teorijsko – sintetička - formulisanje obrazaca i prepoznavanje u našoj realnosti
Umetničko-sintetička - kreativni proces anticipativnog kvaliteta

Faze projekta

 1. FAZA: Otkrivaju se istorijske, kulturne i druge činjenice, sa ciljem da se rasvetli kontekst u kome su odredjeni mitski elementi nastali: šta je bila njihova svrha, koje prakse su sa njima bile povezane, koje vrednosti su ih sačuvale od pada u zaborav itd.
 2. FAZA: Oživljavaju se mitske situacije, što je vernije moguće u odnosu na izvorne okolnosti. Iskustvo umetnika usvaja različito vreme i uslove ljudskog življenja. Umetnici postaju nosioci mitskih poruka.
 3. FAZA: Zaključci sprovedenog procesa sublimiraju se u mitologeme. Prepoznajemo relevantne savremene paralele.
 4. FAZA: Umetničko istraživanje uključuje sve otkrivene i usvojene elemente, metode i mogućnosti za interpretaciju i elaboraciju mitskih sadržaja. Kreativni umetnički proces ima za cilj umetničke rezultate – scensko izvodjenje, izložbe, muzičke dogadjaje itd.

Umetnički mediji 

Ishod projekta ostvaruje se u mediju izvođačkih umetnosti i u drugim umetničkim medijima. Rezultati se javno prezentuju kao izložbe, muzički događaji itd. Izbor umetničkog medija je slobodna odluka partnerskih grupa, u skladu sa materijalima koje su učesnici priložili.

Projekat Mit kao Sudbina su podržali:

 • Ministarstvo kulture Republike Srbije 
 • Ministarstvo kulture Republike Slovenije 
 • Grad Beograd
 • Grad Banja Luka
 • Grad Ljubljana 
 • Grad Čakovec 
 • Opština Laktaši 
 • Švajcarski program za kulturu Jugoistočna Evropa i Ukrajina
 • Pro Helvetia Beograd
 • Pro Helvetia Sarajevo
 • Step Beyond, Fond za mobilnost
 • Evropska fondacija za kulturu
 • Pakt za stabilnost Jugoistocne Evrope / Goethe institute, Beograd 
 • ERSTE Fondacija / Patterns program 

Posebna zahvalnost:
Advokatu Borivoju Trgovčeviću
Srbija, 11000 Beograd, Beogradska 54
tel: +381 11 2435 845, faks: +381 11 344 33 62