ISTRAŽIVANJE


INTERDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANJE

Edukativne radionice u okviru regionalnog interdisciplinarnog istraživačkog projekta Mit kao sudbina

Uvod u slovensku mitologiju 
Voditelj: Doc. mr Katja Hrobat, Odeljenje za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani
Mart 2006, Banja Luka, B&H

Elementi rituala u scenskom pokretu
Voditelj: Prof. Miodrag Krčmarik, Odsek za glumu Fakulteta umetnosti u Zvečanu
Mart 2006, Banja Luka, B&H
Programski savet projekta Mit kao sudbina u saradnji sa Udruženjem dramskih umjetnika Srpske i Dečjim pozorištem Republike Srpske

Naučna analiza mita
Voditelj: Prof. dr Ivan Kovačević, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
Mart 2006,Beograd, Srbija
BAZAART u saradnji sa organizacijama CEDEUM i Centar za kulturu “Stari Grad”

Gradogradnja u lokalnim mitovima
Predavači: Dragoslav Bata Mandić, Centar za korišćenej Tvrđave; Snežana Cvetković, kustos, Muzej u Smederevu; Vera Horvat, istoričar umetnosti, Centar za kulturu Smederevo; Dejan Radovanović, arheolog, Zavod za zaštitu spomenika u Smederevu.
April 2006, Smederevo, Srbija
U saradnji sa organizacijama Omladinsko pozorište PATOS i Centar za kulturu Smederevo

Uvod u dramatizaciju i naučnu analizu mita
Predavači: Prof. dr Denis Poniž, Odeljenje za dramaturiju Akademije za pozorište, radio, film i televiziju u Ljubljani
Doc. mr Katja Hrobat, Odeljenje za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani
April 2006, Ljubljana, Slovenija
PreGlej u saradnji sa Teatrom Glej

Sukob Peruna i Pozoja
Predavač: Prof. dr Tomo Vinšćak, Odeljenje za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Maj 2006, Čakovec, Hrvatska
Predavač: dr Suzana Marjanić, viši stručni saradnik na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu
Jun 2007, Čakovec, Hrvatska
Dramska radionica DADA u saradnji sa Centrom za mlade Čakovec

Rituals in Modern Society
Leader: Prof. Miodrag Krčmarik, Acting department of the Faculty of Arts in Zvečan
June 2006, Zvečan, Kosovo
SAGA art group with the Faculty of Arts in Zvečan

Kult vode u narodnim predanjima u Hercegovini
Predavači: Prof. mr Nusret Omerika, komparativist; Senad Mičijević, istoričar; Mustafa Šoše, etnolog.
Maj, 2006, Mostar, B&H
Mostarski teatar mladih i Centar za dramski odgoj B&H

Mitske žene srpskih predanja
Predavač: Doc. mr Jelenka Pandurević, Odeljenje za komparativistiku Filozofskog fakulteta u Banja Luci
Februar – Mart 2007, Banja Luka, B&H
Omladinski teatar DIS i Muzej Republike Srpske

Verbalna naracija u drami
Mentor: Žanko Tomić, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

Neverbalna naracija u teatru
Voditelj: Nhandan Chirco, Specijalističke poslediplomske studije „Body Unlimited“, Fakultet umetnosti u Novim Sadu
Avgust 2007, Mostar, B&H
Programski savet projekta Mit kao sudbina u saradnji sa Festivalom autorske poetike i Mostarskim teatrom mladih MTM

Dramska dekonstrukcija mita
Predavači: Sunčica Milosavljević, Bazaart; Saša Rakef, PreGlej; Danijela Stojković, PATOS; Davor Dokleja, Dada; Miodrag Krčmarik, SAGA
Februar 2007, London, UK
Programski savet projekta Mit kao sudbina u okviru međunarodne konferencije How to Act, CSSD, London, UK

Teorijska aktuelizacija mitova – Studije kulture kao oruđe za analizu mita
Predavači: Marta Popivoda i mr Bojan Djordjev
April 2007, Smederevo, Srbija

Ideološka konstrukcija subjekta u tekstu/diskursu
Predavači: dr Ana Vujanović, Marta Popivoda i Tamara Đorđević
Jun 2008, Smederevo, Srbija
Programski savet projekta Mit kao sudbina i TkH – Platforma za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti, Beograd i Centar za kulturu Smederevo