Mitovi o Crnoj Travi i Vodenom biku

Mit kao sudbina / Umetnička analiza – Mit o Crnoj Travi i Mit o Vodenom biku / Faza 2 / SAGA, Kosovska Mitrovica

Mit o Crnoj Travi

Stari naziv Crne Trave je Vilin lug. To dovoljno govori o neizrecivoj lepoti ovog kraja. Otkud onda novo ime, koje gotovo opipljivo odiše prokletstvom?

Mit – integralni tekst: Po jednoj legendi, na poziv Kneza Lazara 1389. godine, znepoljski vojvoda Dejan je skupio vojsku od Znepolja do Vilinog Luga i pošao u boj na Kosovo. U putu je zastao u Vilinom Lugu da se odmori i sačeka pristizanje ostale vojske. Od dugog putovanja umorni vojnici odmah su zaspali omamljeni jakim i opojnim mirisom svakojakih trava, kojih je tu bilo u izobilju. Ni sami nisu znali koliko su dugo spavali. Kad su se probudili i produžili put prema Kosovu, susreli su ojađene srpske vojnike koji su se vraćali iz boja. Od njih su saznali da je srpska vojska potučena, Knez Lazar poginuo, a carstvo izgubljeno.

Tada je navodno zaplakao znepoljski vojvoda, proklinjući mirišljavu travu što ih je tako tvrdo uspavala, da su prespavali boj na Kosovu. „Eh, crna i čemerna travo, kud na nama da ostane kletva Lazareva!“.

Vojnici, vraćajući se svojim kućama i prolazeći pored Vilinog Luga gde su se uspavali, ljuti zbog propasti srpskog carstva i kneževe kletve, ponavljali su reči znepoljskog vojvode „Eh, crna i čemerna travo, večito crna i čemerna bila, ti nas opi i uspava, te zadocnismo i izgubismo carstvo.“

Od tada se Vilin Lug zove Crna Trava, a planina na kojoj su zaspali Čemernik.

Naučna analiza: Opština Crna Trava zauzima povrsinu od 318 km2 , ima 25 naseljenih mesta i 2.569 stanovnika. Na severu i severozapadu se granici sa opštinom Vlasotince, na zapadu sa opštinom Leskovac, na jugu i jugoistoku sa opštinom Surdulica, na istoku sa Bugarskom i na severoistoku sa opštinom Babušnica.

Mit o vodenom biku

Vodeni Bik caruje u nekadašnjoj planinskoj močvari, Vlasinskoj Tresavi. Njegova sablasna rika nekad je plašila usamljene putnike na obalama, a danas plaši ribare koji se odvaže na noćni ribolov.

Mit – integralni tekst: Vlasinska visoravan i crnotravski kraj posle kletve znepoljskog vojvode Dejana, da zauvek ostane crna i čemerna, koja kao da se obistinila: do dana današnjeg ova oblast ostade siromašna i nerazvijena.

Posle Drugog svetskog rata hladna reka Vlasina presečena je na samom izvorištu, kako bi se podigla brana. Time je zauvek potopljena Vlasinska Tresava, koja postade Vlasinsko jezero.

Tu, kažu meštani, živi strašna neman – Vodeni Bik. Stvorenje koje niko nikada nije video – ali su ga mnogi čuli, javlja se u sumrak, i to posebno ako je magla jaka. Zvuk počinje iz daljine sa efektom približavanja i iznenadnog udaljavanja, sa promenama u intezitetu tona. Taman i prodoran glas ledi krv u žilama. Ima se utisak da strašno veliko i krupno stvorenje luduje jezerom krećući se ogromnom brzinom uz odvratno stravične krike. Taj urlik se sastoji od više činilaca, svaki za sebe stravičan.

Mnoge osvajacke horde su zazirale od tog fenomena. Živo blato tresave, plus stravični krik Vodenog Bika koji živi u jezivim dubinama živog blata, nije bas srdačna dobrodošlica. Mnogo je zavojevačkih vojnika i konja ostavilo svoje kosti u blatnom Tresetištu. Kažu da Vodeni Bik uzima dušu onoga ko se udavio, i svom inače stravičnom kriku, dodaje još jedan glas, od svakog davljenika pojedinačno. Tako, kad se svi razderu kroz jedno grlo i čeljust Vodenog Bika, diže se kosa na glavi.

Mnogi ribolovci se pitaju odakle potiču ožiljci na pastrmkama i šaranima od 20-ak kilograma koje su ulovili i šta je to što na dubini od preko 20 metara prekine strunu 10 m iznad udice.

Ovo je ispričao Deda Ćira, koji je kao dete, početkom 20 tog veka čuvao stoku na obalama Plane (tako se zvao deo planine gde je sad jezero), i napajao stoku na obali Tresetišta. On je mnogo puta čuo Vodenog Bika a i svi meštani su verovali u njega. Ceo taj kraj. Verovao je i Deda Ćira, koji je u malo šta verovao tokom svog života, a umro je u 92. godini.

Naučna analiza: Dva duboka zaliva i obalni pojas čitavog ostrva nasred jezera čine tri tačke zamišljenog trougla sa dužinom stranica oko 1,5 km i dubinom oko 20 m. Najmanje tri od šest misterioznih podvodnih izvora, koji i daju glavnu količinu vode jezeru, nalaze se upravo unutar tog trougla. Okolina podvodnih izvora sa vodom čija je temperatura ista tokom cele godine, predstavlja carstvo vlasinskih pastrmki.