BAKA JE MRTVA

BAKA JE MRTVA, UBILI SMO JE TI I JA 

Autori: Ivana Despotović 
Zoran Rajšić
Nikola Koruga  

Saradnici: Nenad Bili Urošević i Tijana Trkulja 

Umetnički direktor: Sunčica Milosavljević

Projekat je proistekao iz istraživanja grupe BAZAART sprovedenih u okviru dugoročnog interdisciplinarnog projekta Mit kao sudbina. Sadržaj projekta je dekonstrukcija mitskog nasleđa slovenskih naroda Zapadnog Balkana, s ciljem preispitivanja i redefinisanja pojmova nacionalnog, kolektivnog i ličnog identiteta.

U projektu Baka je mrtva, ubili smo je ti i ja, istražujemo problem istorijskog diskontinuiteta koji predstavlja jedan od ključnih razloga za otežan razvoj i stabilizaciju društva u Srbiji. Čitav XX, a već i XXI vek obeležavaju dramatični prekidi i uzastopna poništavanja tradicije, ideologije, države, institucija i dr:
„Tako doživiš da, ne napuštajući svoju sobu, promeniš tri adrese, dva grada, osam država“ (baka umetnika).

U interakciji više medija – video, instalacija i intervencija u domenu izvođačkih umetnosti – mapiramo pojave istorijskog diskontinuiteta, i kroz umetnički proces rekonstruišemo kontinuitet kao preduslov za konsolidovanje savremenog srpskog društva.

Proces rekonstrukcije kontinuiteta odvija se na planu privatne istorije.

Umetnički postupak počinje dokumentovanjem porodične istorije umetnika, koja se umetničkim sredstvima tumači u kontekstu ličnog identiteta, ali i kao činilac aktuelnog sistema.

PROJEKAT BAKA JE MRTVA JE OTVOREN.

 DOBRODOŠLI SU SVI UMETNICI KOJI ŽELE DA SE PRIKLJUČE VIDEO ZAPISOM ISKAZA SVOJIH BAKA ILI DRUGIH ROĐAKA KOJI POZNAJU PORODIČNU ISTORIJU, I SCENSKOM REKONSTRUKCIJOM KONTINUITETA. 

Pišite nam na
bazaartheatre@yahoo.com