Prijava za BAZAR na Konferenciji “Učestvuj! Stvaralačka participacija u umetnosti i obrazovanju”