OSTRVA / ISLANDS

OSTRVA: Povezivanje važnih subjekata u oblasti drame i obrazovanja u Srbiji

ISLANDS: Interconnecting Stakeholders in Learning and Drama in Serbia

Projekat OSTRVA (ISLANDS) je inicijativa da se povežu važne grupe i pojedinci koji trenutno rade nezavisno jedni od drugih u domenu drame i obrazovanja. Projekat promoviše ideju da drama postane deo umetničkog obrazovanja, ali i nastavni metod u školama, što je podržano i kroz zvanične dokumente UNESKO-a i preporučeno vladama zemalјa-članica UN. U Srbiji su ove preporuke sprovedene kroz Strategiju obrazovanja, ali nisu zaživele u praksi, iako brojni nastavnici i umetnici primenjuju dramu u formalnom i neformalnom obrazovanju i u tom domenu su deo svetskih tokova. Ova činjenica je opšte poznata stručnjacima i gotovo nepoznata široj javnosti, jer su nastavnici koji primenjuju dramu OSTRVA u moru obrazovnog sistema.

Projekat OSTRVA vode partnerske organizacije u 4 grada: Beograd – umetnička organizacija BAZAART (nosilac projekta), Pedagoško društvo Srbije, Prijatelјi dece opštine Novi Beograd i Klub studenata pedagogije; Smederevo – Centar za kulturu i Omladinsko pozorište PATOS; Zrenjanin – Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju CEKOM, i Niš – Centar za podsticaj psihološkog rasta i razvoja HRAST. Stručnost, raznovrsnost i geografska rasprostaranjenost partnerskih organizacija omogućava da aktivnostima budu obuhvaćeni nastavnici sa šire teritorije Srbije.

Projekat ima 4 paralelne linije delovanja.

  1. Pokrećemo lokalne centre (LOTREC) koji pružaju kontinuiranu podršku nastavnicima za dramski rad s decom i mladima. LOTREK centri organizuju seminareu oblasti interkulturalnog učenja kroz dramu (IDEAL) i druge seminare za primenu dramskih metoda u obrazovanju i vaspitanju, uklјučuju nastavnike u kreativne dramske radionice i organizuju susrete sa praktičarima i smotre dečjeg i omladinskog dramskog stvaralaštva nastalog kroz kreativni proces. Programi LOTREK centara su besplatni. Svi nastavnici, vaspitači i omladinski lideri koji žele da uvedu ili unaprede kreativan dramski rad s decom i mladima dobrodošli su u LOTREK!
  2. Nova web platforma www.dramagogija.org.rs sakuplјa korisnu literaturu, primere i modele dramskih radionica, tekstove, isečke iz dečjih i omladinskih predstava i druge resurse za učenje i usavršavanje (DEGAS).
  3. Seminari za studente u visokoškolskim ustanovama (SEZAN) omogućavaju da znanja o primeni drame u obrazovanju steknu ne samo sadašnji, već i budući nastavnici. Rad sa studentima je od posebne važnosti za trajnost projekta, jer je praksa pokazala da nastavnici spremnost za celoživotno učenje i usvajanje novih pristupa stiču tokom svog inicijalnog obrazovanja. Seminari za buduće nastavnike (SEZAN) osmišlјeni su na osnovu istraživanja koje je sprovelo Pedagoško društvo Srbije o primeni dramskih metoda u sticanju modernih kompetencija učenika i nastavnika, posebno u oblasti interkulturalnog dijaloga.
  4. Niz javnih razgovora u koje su uklјučeni nastavnici, dramski umetnici koji se bave dramskom pedagogijom, obrazovni stručnjaci, donosioci odluka na različitim nivoima, pripadnici medija i drugi učesnici vodi se kroz akcionu liniju MONE (MONET). Serija tribina, panela, debata, okruglih stolova i foruma kulminiraće nacionalnom konferencijom dramskih pedagoga u formalnom i neformalnom obrazovanju, što treba da bude prvi korak u formiranju Nacionalne asocijacije dramskih edukatora NADEŽDA. Konferencija treba da pruži preporuke za promenu i unapređenje školskih i visokoškolskih kurikuluma uvođenjem dramske pedagogije. Projekat OSTRVA će time biti zaokružen. Lokalni resurs centri, nacionalna web platforma i kontinuirana obuka u visokim školama nastaviće da traju i nakon završetka projekta. Tako će doći do trajnog povezivanja ostrva, a napredak našeg društva neće biti samo na plećima izuzetnih, ali često usamlјenih pojedinaca, već će svoj doprinos moći da dā svaki nastavnik.

Projekat OSTRVA finansira Evropska unija u okviru programa «Podrška civilnom društvu» – Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a sufinansira se iz budžeta Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo kulture i informisanja.