ZVUK I MUZIKA U RAZVOJU DETETA – Poziv za webinare

BAZAART Vas poziva da se priključite webinarima na temu “Zvuk i muzika u razvoju deteta” koji se organizuju u okiviru partnerskog projekta B-AIR koji podržava program Kreativna Evropa. 

Webinari će se održavati svakog utorka tokom marta, aprila i maja 2021, u redovnom terminu od 18:00 do 19:30 časova, na različite teme.

Program možete preuzeti OVDE

Govornici su istaknuti stručnjaci iz regiona, u oblastima stvaralaštva, istraživanja, obrazovanja, medijacije i razvojnih potencijala muzike i zvuka.

Radni jezik webinara je engleski, a održavaće se na Zoom platformi.

Učešće u webinarima (za teme koje sami odaberete) je slobodno, uz obaveznu registraciju.

Registracija se vrši putem Google obrasca kojem možete pristupiti OVDE.

Na e-mail adresu koju unesete u obrazac, slaćemo Vam poziv za svaki pojedinačni webinar jedan dan pre održavanja webinara, kako biste mogli da se prijavili za one webinare koji Vas zanimaju. Praćenje svih webinara nije obavezno.

Molimo Vas da ovaj Poziv prosledite kolegama i drugima koji bi eventualno bili zainteresovani za teme webinara, uz molbu da se obavezno registruju.

Vidimo se na razgovorima o Zvuku i muzici u razvoju deteta!

Zbirka dramskih tekstova DARE TO BE DIFFERENT

Zbirka dramskih tekstova
DARE TO BE DIFFERENT
namenjena je razvijanju kulturne i društvene svesnosti i odgovornosti osnovnoškolaca kroz pozorišni rad.

Zbirka je rezultat istoimenog projekta koji su partnerske škole  iz Srbije, Grčke, Malte i Turske, u saradnji s BAZAART-om, razvijale uz podršku programa Erasmus+.

Novo izdanje u biblioteci “Dramagogija”, zbirka donosi osam dramskih tekstova (po dva iz svake partnerske zemlje) koji su objavljeni na originalnom jeziku: srpskom, grčkom ili turskom, i u prevodu na engleski. Teme tekstova odabirane su u skladu sa aktuelnim interesovanjima i vaspitnim prioritetima učenika nižih i viših razreda osnovne škole: upoznavanje sa vršnjacima iz drugih zemalja i interkulturalno učenje, migracije nekada i sada, ekološka svesnost i odgovornost, prevencija preterane upotrebe mobilnih telefona…

Dramski tekstovi razvijeni su kroz neposredan rad nastavnika sa njihovim učenicima u četiri partnerske škole i mogu imati veliku vrednost za sve nastavnike stranih jezika i one koji u školama vode pozorišni rad sa učenicima, kao didaktičko sredstvo ili predložak za scensko razigravanje i inscenaciju.

Zbirka se slobodno preuzima klikom na ovaj LINK.

Nastavnici koji se odluče za korišćenje tekstova u procesima učenja ili njihovu postavku na školskoj sceni mole se da o tome obaveste nosioca projekta – OŠ “Olga Milošević” iz Smederevske Palanke: skolaolgamilosevic@gmail.com

 

POZIV za onlajn Susret sa stručnjacima: LOTREC Zrenjanin – Prijateljski i neprijateljski govor

*** Centar za kreativno odrastanje mladih CEKOM i LOTREC mreža Srbija

pozivaju Vas na

SUSRET SA STRUČNJACIMA

PRIJATELJSKI I NEPRIJATELJSKI GOVOR

Na You Tube kanalu LOTREC Srbija

Na ovom Susretu, pokazaćemo koliko je važan prijateljski i nenasilan govor u svakodnevnim situacijama i kako jednostavno možete prevazići fizičku distancu koju nam je nametnuo virus Covid 19. Upoznaćete jedan zanimljiv i kreativan program – Nearpod, u kome možete da kombinujete različite vizuelne i zvučne elektronske/digitalne materijale i učinite svaku lekciju dinamičnom i interaktivnom. Susret je osmislila i vodi Daliborka Putić Berarov, učiteljica u OŠ “Vuk Karadžić” iz Zrenjanina, a moderira Valentina Nađ, nastavnica srpskog kao nematernjeg jezika u OŠ “Sonja Marinković” iz Zrenjanina.

 GLEDAJTE NAS na You Tube kanalu LOTREC Srbija

Premijera: subota, 16. januar 2021. u 18 časova.

Projekat je podržalo
Ministarstvo kulture i informisanja
Republike Srbije

POZIV na online Susret sa stručnjacima: LOTREC Smederevo – Šta pričaju priče

mmm
Pozorište PATOS i LOTREC mreža Srbija pozivaju Vas na

Susret sa stručnjacima

ŠTA PRIČAJU PRIČE

Na You Tube kanalu LOTREC Srbija

Pričanje priča kao svakodnevni ritual u porodici prilika je da se deca i odrasli povežu na blizak i siguran način.
Na ovom Susretu, pokazaćemo kako priče i tehnike pripovedanja postaju važan element emocionalnog približavanja i razumevanja u porodici.

Susret vode Danica Sikimić i Milena Veličković, pedagozi PU ,,Naša radost”, Smederevo i porodične savetnice.

GLEDAJTE NAS na You Tube kanalu LOTREC Srbija
od ponedeljka, 28. decembra 2020. 

POZIV za Susret možete preuzeti u LATINIČNOJ i ĆIRILIČNOJ verziji.

Projekat je podržalo
Ministarstvo kulture
i
informisanja Republike Srbije

Srećnija nova 2021. godina!

BAZAART Vam želi sve mnogo, mnogo bolje u Novoj 2021. godini!

artwork by Raysha

6. nacionalna konferencija o saradnji kulture i obrazovanja: KREATIVNO OBRAZOVANJE – SPREMNOST ZA NESPREMNOST

BAZAART u partnerstvu sa istraživačima,stvaraocima i aktivistima koji se zalažu za saradnju kulture i obrazovanja najavljuje

šestu nacionalnu naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem 

KREATIVNO OBRAZOVANJE:
SPREMNOST ZA NESPREMNOST

u subotu, 12. decembra od 10:15 do 15:00 h.

Svet kakav poznajemo se za manje od godinu dana iz korena izmenio. Temelji i prioriteti svih ljudskih delatnosti preispituju se i preodređuju. Budućnost je opipljivo nepoznata i neizvesna.

Potresi koje je pandemija izazvala tek su vrhunac promena sa kojima se svet suočava već više desetina godina: od globalnog zagrevanja, preko ratova i migracija nezapamćenih razmera, do ekonomskih, političkih i moralnih kriza koje ugrožavaju i najstabilnije zemlje.

Možemo li sagledati budućnost?

Kako i s kojim ciljevima u vidu obrazovati mlade generacije? 

Kakva je kultura potrebna svetu u promenama?

Sme li odgovornost za budućnost društva da ostane podeljena?

Ovo su pitanja o kojima će istraživači i praktičari iz oblasti kulture i obrazovanja razgovarati na skupu koji ističe kreativnost kao ključnu kompetenciju za prihvatanje, ovladavanje i prevladavanje neizvesnosti.

Tri konferencijske sesije će ispitati podjednako negativne i pozitivne potencijale neizvesnosti; razmatrati koje su kompetencije svakome od nas potrebne za život u neizvesnim uslovima; i posebno sagledati značaj kreativnog i kritičkog mišljenja kao sposobnosti koje obezbeđuju ’spremnost za nespremnost’.

Agendu konferencije možete preuzeti OVDE.

Konferencija se odvija onlajn, putem ZOOM aplikacije.

REGISTRUJTE SE putem ovog LINKA.

Registracija će biti otvorena do četvrtka, 10. decembra u 24:00.  

Učešće u konferenciji je slobodno za sve zainteresovane.

Skup nije akreditovan. Učesnici dobijaju sertifikat za lični portfolio.


Konferencija je podržana od strane 
Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u okviru projekta „Obrazovanje publike – jačanje kapaciteta ustanova i organizacija za povećanje posećenosti i dostupnosti kulturnih sadržaja“

POZIV za onlajn Susret sa stručnjacima: KA FORUM TEATRU

BAZAART u saradnji sa udruženjem TOK
poziva vas na 

ONLAJN SUSRET SA STRUČNјACIMA

KA FORUM TEATRU

Susret vodi Miloš Dilkić, udruženje TOK

SREDA, 2. DECEMBRA u 16:30
na Youtube kanalu LOTREK Srbija 

Forum teatar je metod koji mnogi nastavnici i voditelji dramskih grupa rado primenjuju. Ipak, ni iskusnima nije uvek jednostavno da razviju forum-scenu koja je osnov za  ‘forumovanje’ – uključivanje publike u dramski događaj kroz preuzimanje neke uloge.

Na ovom Susretu, pokazaćemo kako forum-scena nastaje kroz kreativne metode rada sa mladima.

Miloš Dilkić, dramski pedagog, prikazaće u radu s grupom srednjoškolaca proces kojim sami učesnici grade scenu koja prikazuje problem s kojim se mladi suočavaju. Kada se takva scena razvije u kratak pozorišni prikaz, ona uspešno motiviše vršnjake na razmišlјanje i učestvovanje u cilјu nalaženja rešenja za uočeni problem.

Nastavnici mogu lako da primene ovaj pristup u svom radu jer se on zasniva na igri koja zadovolјava potrebu svih za kreativnošću i slobodom i usmerava se kroz jednostavne radioničarske tehnike.

BUDITE SA NAMA u sredu, 2. decembra od 16:30 do 17:30 na Youtube kanalu LOTREC Srbija, gde će se radionica prenositi uživo. Gledaoci će tokom i nakon radionice moći da postave pitanja voditelјu ili učesnicima radionice u četu.

Ceo tekst POZIVA možete preuzeti u ĆIRILIČNOJ i LATINIČNOJ verziji.

Vidimo se ONLAJN!

Projekat je podržalo
Ministarstvo kulture i
informisanja Republike Srbije

B-AIR – projekat Kreativne Evrope

O projektu B-AIR

U svetu u kome dominira brza i prekomerna vizuelna stimulacija, savremena radiofonska, zvučna produkcija, uključujući umetničke zvučne produkcije, suočava se sa izazovima prilikom prihvatanja savremenih tehnologija i komunikacijskih kanala kako bi doprla do nove publike.

Cilj projekta B-AIR je razvoj kreativnosti zasnovane na zvuku. Projekat je osmišljen kao saradnička platform koja će omogućiti eksperimentalnu produkciju i ponovno otkrivanje radiofonije kao kreativnog i umetničkog medija, kao i doseg nove publike. Istražujući akustički kanal kroz kreativne i interaktivne sinergije, želimo da pokrenemo teme o audio senzibilitetu nove publike od najranijeg doba.

Projektna  mreža uključuje različite institucije – od nacionalnih radio stanica i istraživačkih instituta, preko umetničkih organizacija, do jaslica i domova penzionera, kako bi povezala umetnike, stručnjake, istraživače i medijske radnike sa ciljanom publikom i stvorila nove modele i standarde zvučne produkcije za bebe i malu decu, predškolce, seniore i druge osetljive grupe.

“Dobrodošlica sveta” je projektna celina koju realizuje BAZAART.

Osmišljena je kao postupan interdisciplinarni proces koji teče u više faza/koraka.

 • Prvi korak je upoznavanje projektnog tima sa naučnim saznanjima o ulozi i značaju zvuka i muzike kao auditivnih informacija i stimulansa, kao i recepcije umetnosti i kreativnih aktivnosti deteta u njegovom razvoju u ranom uzrastu. Ostvaruje se kao niz predavanja na međunarodnom nivou, kroz razmenu znanja: stručnjaci iz različitih disciplina, na poziv projektnih partnera, drže predavanja na kojima dele važne zaključke o ovim temama.
 • U drugom koraku, na osnovu naučnih saznanja razvijamo zvučni/muzički komad (zvučni pejzaž, muzičku kompoziciju, kombinaciju pristupa i izraza) za bebe i malu decu. Zvučni komad ima široku temu: „Svet“. Zasnovan na naučnim premisama, ima za cilj da podrži razvoj deteta u najranijem uzrastu. U stvaranju ove partiture učestvuje interdisciplinarni tim koji čine muzikolozi, muzički pedagozi, kompozitori, muzičari, drugi umetnici i pedagozi. Komad se snima u studiju, a ako okolnosti to dopuste, takođe se izvodi pred ciljanom publikom.
 • U trećem koraku se, na osnovu snimljene partiture, razvija pozorišna predstava za decu najmlađeg uzrasta, koji na slobodan način koristi scenske umetnosti: ples, lutkarstvo, pozorište senki, animaciju predmeta, novi cirkus, dramski izraz itd. Predstava se izvodi najmanje godinu dana i za to vreme se prati kako publika (deca) reaguju, a efekti se beleže, procenjuju i objavljuju u brošuri koja prenosi iskustva iz procesa stvaranja i izvođenja muzičko-scenskog dela.
 • Najzad, u četvrtom koraku, na osnovu brošure se razvija scenario obrazovno-kreativne radionice/seminara za umetnike, vaspitače, pedagoge i druge zainteresovane profesionalce uključene u odgoj dece najranijeg uzrasta. Cilj seminara je njihovo osnaživanje da koriste zvuk i muziku kao sredstvo za podsticanje najranijeg razvoja deteta. Kroz seminar, istraživačka i stvaralačka iskustva projekta ulaze u vaspitno-odgojnu praksu.

Nosilac projekta B-AIR je Radio Televizija Slovenija.

Partneri su:

 1. Ecole d’Architecture de Grenoble, France
 2. RadioTeatar Bajšicć i prijatelji, Zagreb, Hrvatska
 3. BAZAART, Beograd, Serbia
 4. Institut Jozef Stefan, Ljubljana, Slovenija
 5. Ita-Suomen Yliopisto, Kuopio, Finland
 6. TWIXTlab AMKE, Athens, Greece
 7. Internacionalni Burc Univerzitet-Intern, Sarajevo, BiH
 8. Radio Televizija Srbije, Beograde, Srbija

Poziv za dodelu jednokratne pomoći Fonda solidarnosti kulturnih radnika i radnica Srbije

Fond solidarnosti kulturnih radnika i radnica Srbije namenjen je svim umetnicima i umetnicama i kulturnim radnicima i radnicama koji su socijalno ugroženi usled krize izazvane pandemijom COVID-19.Zbog posledica pandemije i nemogućnosti rada tokom i nakon vanrednog stanja, mnogi umetnici i kulturni radnici ostali su bez većine ili svih prihoda. Usled takve situacije i nedovoljnih mera nadležnih institucija za ublažavanje i uklanjanje ovih posledica, pokrenuta je inicijativa za osnivanje ovakvog fonda solidarnosti čiji su koosnivači:

Udruženje likovnih umetnika Srbije ULUS
Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije NKSS
Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine SULUV
Stanica Servis za savremeni ples
Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA  – Sekcija Srbija
BAZAART

Kao prvu akciju fonda, otvaramo poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći najugroženijim umetnicima i kulturnim radnicima u iznosu od 30.000 dinara bruto.
Poziv će biti otvoren do 6. avgusta 2020. godine do 23:59 časova.

Pravo da se prijave na poziv imaju svi umetnici i kulturni radnici bez obzira na članstvo u udruženjima koosnivačima ili drugim udruženjima, po sledećem modelu:

 1. Članovi i članice koosnivača Fonda solidarnosti;
 2. Članovi i članice udruženja profesionalnih umetnika i drugih profesionalnih kulturnih radnika za čiji kredibilitet garantuje neki od koosnivača Fonda solidarnosti;
 3. Umetnici i umetnice, kulturni radnici i radnice koji nisu učlanjeni ni u jedno udruženje – u tom slučaju potrebna je potvrda o saradnji koju mogu izdati udruženja koosnivači Fonda solidarnosti, institucije kulture, kao i udruženja za čiji kredibilitet garantuju koosnivači Fonda solidarnosti;
 4. Drugi kulturni radnici ili radnice od čijeg neposrednog radnog angažovanja zavisi produkcija kulturnih i umetničkih događaja, čija radna prava nisu ugovorno garantovana niti zaštićena ni na koji drugi način (modeli, statisti, tehničari, pomoćno osoblje itd). U ovom slučaju, potrebna je potvrda o saradnji u skladu sa tačkom III ovog člana

“Iskustvo dramske participacije u razvoju socioemocionalnih kompetencija djece predškolskog uzrasta”, Nataša Milojević

“Iskustvo dramske participacije u razvoju socioemocionalnih kompetencija djece predškolskog uzrasta” je specijalistički rad Nataše Milojević, koji je u februaru 2020. godine odbranila na Specijalističkom studiju Dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekavši zvanje univerzitetskog specijaliste u oblasti umetnosti.

Sažetak rada:

U ovom radu je prikazano kreiranje participativne predstave namijenjene djeci predškolskog uzrasta i prvog razreda osnovne škole, koja podržava razvoj njihovih socioemocionalnih kompetencija i bolju pripremu za polazak u školu. Predstava je razvijana po modelu kazališta u obrazovanju, koje poziva na interresornu suradnju kazališta za djecu i odgojno-obrazovnih ustanova. Ta je suradnja obuhvatila stvaranje tima koji su sačinjavali kazališni umjetnici, dramski pedagozi, odgajatelji, učitelji i pedagozi. Specifičnost ovog programa je u participaciji djece predškolskog uzrasta u razvijanju dramskog teksta, putem dramskopedagoških radionica koje su vodili glumci i dramski pedagozi, tokom kojih su ispitivane njihove socioemocionalne kompetencije. Dječja participacija je pružila u uvid u problematiku iz vizure djece uzrasta kojem je predstava namijenjena. Materijal sakupljen tokom radionica predstavljao je osnovu za kreiranje dramskog teksta od strane dramskog pedagoga, redatelja i dramaturga. Dječji materijali su uspoređivani sa programom socioemocionalnog učenja i, kroz proces zajedničkog stvaranja (devising process) razvijani do krajnje forme dramskog teksta. Tekst je razvijen do participativne predstave za djecu, realizirane u obliku dramske basne.

Rad se može preuzeti OVDE.

Ključne riječi: dječja vizura, devising proces, participativna predstava, kazalište u obrazovanju, socioemocionalne kompetencije, socioemocionalno učenje

Abstract

This paper presents the process of creating a participatory play for preschool and first grade primary school children, aiming to support the development of their socio-emotional competencies and assist their better preparation for school. The play was developed following the model of Theater in Education which calls for inter-sectorial cooperation of Theatre for young audiences and educational institutions. In the hereby described process, an inter-sectorial team was formed, bringing together theater artists, drama educators, teachers and pedagogues. The specific approach of this program was the participation of preschool children in the devising process of drama script. The children participated in a series of creative drama workshops which tested their socio-emotional competences, but also showed the children’s age-specific perspective on the issues. The material collected during the workshops was a basis for developing the drama script: it was compared with the social-emotional learning program and devised by a playwright, director and drama pedagogue to the ultimate form of drama script. The script was then developed into a participatory play for children, realized as a dramatic fable.

Keywords: children’s perspective, devising process, participatory performance, Theater in Education, socio-emotional competences, socio-emotional learning