Radionice u okviru projekta B-AIR na Konferenciji

 

 

 

Kao deo diseminacije projekta B-AIR koji se realizuje u okviru programa Kreativna Evropa, u okviru godišnje konferencije BAZAART-a “Kulturno obrazovanje – Spremnost za nespremnost” održane su različite radionice posvećene primeni zvučne i muzičke kreativnosti u podršci razvoju deteta.

1. Onlajn radionicu “Sa obe strane ekrana: Digitalni iskoraci koncertnih i operskih sala ka novoj publici” vodila je Mag. Mus. Ana Čorić sa Muzičke akademije Univerziteta u Zagrebu. Ana Čorić je predstavila zaključke istraživanja digitalnih edukativnih programa sprovedenih u 8 operskih i koncertnih dvorana u anglofonom području tokom pandemije, što je poslužilo kao uvod u interaktivni prostor za slušanje i gledanje izabranih sadržaja i refleksiju o primeni ovih primera u lokalnim kontekstima. Radionicu je pratila diskusija.

2. Onsite radionicu “Muzičke aktivnosti u ukupnom muzičkom razvoju deteta” vodila je prof. dr Katarina Zadnik sa Muzičke akademije Univerziteta u Ljubljani. Učesnici radionice upoznati su sa didaktičkim pristupom slušanju i stvaranju muzike i predstavljeni su primeri dobre prakse za podršku muzičkom razvoju učenika u osnovnim i muzičkim školama. Radionicu je pratila diskusija.

3. Onsite radionicu “Udahni duboko i pusti svoj glas!” vodila je Olivera Milojević, MA, vokalni pedagog iz Beograda, obraćajući se nastavnicima i muzičkim i dramskim edukatorima sa tehnikama kako da osnaže učenike da se glasno izraze aktiviranjem celog tela, kroz zabavne vežbe disanja, zagrevanja i glasa i grupnim stvaranjem jednostavnih melodija i tekstova.

4. “Kreativnost u razvoju realnih programa u vrtiću” tema je predavanja koje su održale Nevena Mitranić, MA, asistentkinja na Odseku za predškolsku pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Marija Jovanović, medicinska sestra-vaspitačica u vrtiću “Zemunski biser”, PU “Dr Sima Milošević”, Zemun. Ovaj tandem naučnice i praktičarke objasnio je važnost holističkog pristupa zasnovanog na kreativnosti u ranom razvoju deteta. Uzimajući primer teme zasnovane na umetnosti na kojoj je razrađen program, govornice su publici predstavile novi koncept za predškolsko obrazovanje koji se sprovodi u vrtićima širom Srbije. Radionicu je pratila živa diskusija.

5. Prezentacije metodskih modela održala su i dva iskusna umetnika i kulturna pedagoga: glumica i dramska pedagoškinja Draženka Čelebićanin koja je održala radionicu o pozorištu za mladu publiku zasnovanu na igri, te dramaturg Bogdan Španjević koji je svoja iskustva u kulturnom obrazovanju zasnovanom na zvuku predstavio kroz predavanje i vizuelno-auditivnu izložbu.

Programima su prisustvovali nastavnici muzike, likovnih umetnosti i nastavnici različitih nivoa opšteg obrazovanja, kao i umetnici i profesionalci iz drugih oblasti.