Monthly Archives: June 2022

Otvaranje Konferencije sa NIKOLOM RADOJLOVIĆEM


Pozivamo Vas na

OTVARANJE KONFERENCIJE
„CENTRI I MARGINE“

nastupom Nikole Radojlovića, umetnika stendap-a

u subotu, 02. jula 2022. u 10.00 časova
Ustanova kulture PAROBROD, Beograd

Konferenciju “CENTRI I MARGINE” otvara Nikola Radojlović, poznati stendap komičar sa bogatom ličnom i profesionalnom biografijom koja obuhvata iskustvo rada u prosveti, civilnom društvu i javnom sektoru, u oblasti antidiskriminacionih politika.

Nikola će pozdraviti učesnike Konferencije kratkim nastupom u kom će se, kroz različite primere iz života, dotaći tema kao što su: inovacije u nastavničkoj praksi, vrednosti koje dolaze sa društvenih margina, inkluzije u kulturi i obrazovanju i osnaživanje grupa i pojedinaca.

Nikola Radojlović je istoričar, umetnik stendap-a i član tima za Antidiskimi-nacionu politiku i unapređenja rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Na Filozofskom fakultetu završio je osnovne i master studije, a potom Diplomatsku akademiju. Radio je kao nastavnik istorije, ulični svirač i menadžer projekata. Veliku popularnost stekao je kao stendap komičar, samostalno i sa rok bendom San Debelih Žena. Pored stand up-a, bavi se komponovanjem, pisanjem aforizama, pesama i scenarija.
Od prethodne jeseni Nikola je koscenarista emisije “Veče sa Ivanom Ivanovićem”.

Nikola Radojlović je od rođenja slep.

ORGANIZACIJA: Konferencije „CENTRI I MARGINE – SNAGE PRIBLIŽAVANJA“ povezuje umetničke i kulturne prakse i razvojne procese dece, mladih i drugih osetljivih grupa. Agendu preuzmite OVDE.

Konferenciju organizuju Reprezentativno udruženje u kulturi BAZAART i partneri: CEDEUM i UK Parobrod.

Skup podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije i Evropska komisija kroz program Kreativna Evropa.

POZIV za radionice LUTKARSTVA: ANIMACIJA OBJEKATA

… 
Pozivamo vas da učestvujete u 

TRODNEVNOJ RADIONICI LUTKARSTVA:
„ANIMACIJA OBJEKATA“

pod vođstvom Viktorije Makra, lutkarke iz Budimpešte

od 02. do 04. jula 2022. godine
u Beogradu

Sadržaj radionice: Na radionici će biti predstavljene osnove umetnosti animacije objekata, jednog od najstarijih žanrova lutkarstva, koji podrazumeva da svakodnevnim, upotrebnim predmetima, koristeći maštu i smisao za igru, udahnjujemo život.

Primena: Animacija objekata je izuzetno zanimljiv umetnički oblik kojim se, uz malo sredstava, mogu stvoriti izvanredne scenske priče i svakodnevica preobraziti u fantastičan svet. Posebno je pogodna za kreiranje predstava „džepnog pozorišta“ i lako stvaranje kreativnih situacija.

Po svojoj prirodi, animacija objekata, uz umetnički, ima i snažan pedagoški potencijal. Preporučuje se za rad sa svim uzrastima, a naročito u obrazovno-vaspitnom radu s decom, jer podržava prevazilaženje različitih teškoća u razvoju i socijalizaciji, te razvija maštu, prostorni vid, telesnu svest, veštine koordinacije i saradnje i dr.

Učesnici: Radionica je namenjena lutkarima, dramskim glumcima, dramskim/pozorišnim pedagozima, a podjednako i nastavnicima, vaspitačima, edukatorima u neformalnom obrazovanju, roditeljima i drugima. Prethodno iskustvo u lutkarstvu nije uslov za učestvovanje.

VAŽNO: Učesnici treba da ponesu po 5 upotrebnih predmeta – NIKAKO LUTKE (i slično).

Kada i gde: Od 02. do 04. jula (subota-ponedeljak) radionice će se održavati svakodnevno, u trajanju od 3 sata (subota i nedelja: 15:00-18:00), sa završnom prezentacijom trećeg dana (ponedeljak: 10:00-13:30). Radni prostor je Ustanova kulture Parobrod, Kapetan Mišina 6a.

Prijavljivanje: Radionica je besplatna, uz obaveznu registraciju. Prijavljivanje se vrši onlajn, popunjavanjem Google obrasca: https://forms.gle/nti2mCLyCikKGQj4A

Učesnici koji se prijave obavezni su da prisustvuju svim radionicama u punom trajanju. Učesnici koji budu pohađali celokupan program dobiće Sertifikat o završenom programu.

Viktoria Makra (Budimpešta, 1987) je glumica, lutkarka i plesačica. Diplomirala je kao glumica/ lutkarka na Univerzitetu pozorišne i filmske umetnosti u Budimpešti 2013. godine. Kao glumica, uticajnim smatra godine rada u teatru Bárka. Kao plesačica, radila je sa Màrtom Ladjánszki i Living Picture Company sa kojima je nastupala u Iranu i Jermeniji. Od 2015. učestvuje u nastupima Ziggurat Projekta kao multidisciplinarni umetnik. Osnivačica je Ledpuppets svetlosno-lutkarskog pozorišta gde je stvorila sopstvenu lutkarsku formu sa svetlećim plastičnim morskim stvorenjima i živom muzikom i sa predstavama nastupala na mnogim scenama u Evropi i u Dubaiju. Od 2018. režira pozorišne predstave, koristeći jedinstveni vizuelni pozorišni jezik. Pre tri godine počela je da radi u MUS-E Mađarska, kao umetnica-edukatorka, a takođe i kao nastavnica drame u visokoj školi za buduće plesače. Veoma je strastvena u pogledu svih oblika pozorišta i uvek traga za novim mogućnostima da stvori međunarodne i interdisciplinarne veze.


ORGANIZACIJA: 
Radionica je deo programa konferencije „CENTRI I MARGINE – SNAGE PRIBLIŽAVANJA“, koja povezuje umetničke i kulturne prakse i razvojne procese dece, mladih i drugih osetljivih grupa. Agenda se može preuzeti OVDE.

Konferenciju organizuju Reprezentativno udruženje u kulturi BAZAART i partneri: Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Ustanova kulture Parobrod.

Skup podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije i Evropska komisija kroz program Kreativna Evropa.

POZIV za programe podrške prihvatanju RODNIH IDENTITETA


Uvaženi nastavnici, pedagozi, umetnici, roditelji…

Pozivamo Vas da pohađate

PROGRAME PODRŠKE OSOBAMA
PRED IZAZOVIMA RODNOG IDENTITETA

U programu konferencije „CENTRI I MARGINE – SNAGE PRIBLIŽAVANJA“, više radionica posvećeno je podršci mladima, ali i odraslima, da prihvate različite rodne identitete – svoje, svojih vršnjaka ili drugih osoba.

PREGLED PROGRAMA možete videti OVDE.

Programi su otvoreni za umetnike, nastavnike, vaspitače, pedagoge, edukatore, voditelje omladinskih grupa, roditelje/staratelje i druge bliske osobe dece i mladih osoba koje su pred izazovom zbog prihvatanja svog ili tuđeg rodnog, kao i seksualnog identiteta.

Konferencija se održava od 02. do 04. jula (subota-ponedeljak) u prostorijama Ustanove kulture Parobrod, Kapetan Mišina 6a, Beograd.

Prijavljivanje: Svi programi su besplatni, uz obaveznu registraciju: https://forms.gle/nti2mCLyCikKGQj4A.

Učesnici koji budu pohađali više programa mogu dobiti Potvrdu o učešću na stručnom skupu – Konferenciji.

Programi su deo konferencije „CENTRI I MARGINE –
SNAGE PRIBLIŽAVANJA“, koja povezuje umetničke i
kulturne prakse sa razvojnim procesima dece, mladih
i osetljivih grupa. Agenda se može preuzeti OVDE.

Konferenciju organizuju Reprezentativno udruženje u
kulturi BAZAART i partneri: CEDEUM i UK Parobrod.

Skup podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije i
Evropska komisija kroz program Kreativna Evropa.

POZIV za kreativne programe podrške deci i odraslima sa INVALIDITETOM ILI TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


Uvaženi nastavnici, pedagozi, specijalni pedagozi, roditelji…

Pozivamo Vas da pohađate

KREATIVNE PROGRAME U OBLASTI PODRŠKE
DECI I ODRASLIMA SA INVALIDITETOM ILI TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

U programu konferencije „CENTRI I MARGINE – SNAGE PRIBLIŽAVANJA“, niz programa posvećen je kreativnom radu sa decom i odraslima kako sa invaliditetom, tako i sa teškoćama u razvoju.

PREGLED radionica, prezentacija i izlaganja koja iz/vode umetnici, edukatori i aktivisti iz Srbije i inostranstva možete videti OVDE.

Programi su otvoreni za umetnike i umetničke edukatore, nastavnike, vaspitače i roditelje dece i odraslih sa invaliditetom ili teškoćama u razvoju.

Konferencija se održava od 02. do 04. jula (subota-ponedeljak) u prostorijama Ustanove kulture Parobrod, Kapetan Mišina 6a, Beograd.

Prijavljivanje: Svi programi su besplatni, uz obaveznu registraciju: https://forms.gle/nti2mCLyCikKGQj4A.

Učesnici koji budu pohađali više programa mogu dobiti Potvrdu o učešću na stručnom skupu – Konferenciji.

Programi su deo konferencije „CENTRI I MARGINE –
SNAGE PRIBLIŽAVANJA“, koja povezuje umetničke i
kulturne prakse sa razvojnim procesima dece, mladih
i osetljivih grupa. Agenda se može preuzeti OVDE.

Konferenciju organizuju Reprezentativno udruženje u
kulturi BAZAART i partneri: CEDEUM i UK Parobrod.

Skup podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije i Evropska komisija kroz program Kreativna Evropa.

POZIV za MUZIČKE PROGRAME – “CENTRI I MARGINE”

Pozivamo muzičare i muzičke pedagoge, nastavnike, voditelje, roditelje…
da pohađaju

PROGRAME POSVEĆENE PRIMENI MUZIKE
U PRUŽANJU RAZVOJNE PODRŠKE DECI I ODRASLIMA

U okviru naučno-stručne konferencije „CENTRI I MARGINE – SNAGE PRIBLIŽAVANJA“, organizuje se više programa posvećenih primeni muzike kao podrške u razvojnim procesima dece, mladih i osetljivih grupa.

Programe čine radionice, prezentacije i izlaganja koja iz/vode umetnici, edukatori i aktivisti iz Srbije i inostranstva.

Programi su otvoreni za umetnike i umetničke edukatore, nastavnike, vaspitače i roditelje dece sa i bez poremećaja pažnje i drugih teškoća u socijalnom, intelektualnom i emocionalnom razvoju.

PREGLED MUZIČKIH PROGRAMA možete videti OVDE.

Kada i gde: Programi u okviru Konferencije održavaju se od 02. do 04. jula (subota-ponedeljak) u prostorijama Ustanove kulture Parobrod, Kapetan Mišina 6a, Beograd.

Prijavljivanje: Svi programi su besplatni, uz obaveznu registraciju: https://forms.gle/nti2mCLyCikKGQj4A.

Učesnici koji budu pohađali više programa mogu dobiti Potvrdu o učešću na stručnom skupu – Konferenciji.

Programi su deo konferencije „CENTRI I MARGINE – SNAGE PRIBLIŽAVANJA“, koja povezuje umetničke i kulturne prakse sa razvojnim procesima dece, mladih i osetljivih grupa. Agenda se može preuzeti OVDE.

Konferenciju organizuju Reprezentativno udruženje u kulturi BAZAART i partneri: CEDEUM i UK Parobrod.

Skup podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije i Evropska komisija kroz program Kreativna Evropa.

POZIV za radionicu GEGA, HUMORA I SCENSKOG POKRETA


Pozivamo glumce i druge umetnike, edukatore, roditelje…
da pohađaju

ČETVORODNEVNU RADIONICU
GEGA, HUMORA I SCENSKOG POKRETA

pod vođstvom doc. Alena Čelića, profesora Scenskog pokreta,
Umjetničkih akademija u Splitu i Osijeku i Ivana Baranovića, glumca iz Splita

od 29. juna do 02. jula
u Beogradu

Sadržaj radionice: Na radionici će biti predstavljene osnove klovnovskog i komičnog teatra, gde je scenski pokret osnovno izražajno sredstvo.

Pristup: Kroz rad sa mimičarem, glumcem i profesorom Alanom Čelićem, učesnici će ovladati spontanim i motivisanim scenskim pokretom koji se koristi u ’klovniranju’ i komičnom teatru. Stečene veštine primenjive su u pozorištu, ali i u pedagoškom radu sa decom i mladima, naročito onima kojima je potrebna razvojna podrška. Kreativan rad u mediju pokreta stimulativno deluje na maštu i samopouzdanje umetnika, kao i drugih odraslih osoba i dece.

Učesnici: Radionica je, osim za glumce i dramske edukatore, otvorena i za nastavnike, vaspitače i roditelje dece sa poremećajem pažnje i drugim teškoćama u socijalnom, intelektualnom i emocionalnom razvoju.
Prethodno iskustvo u izražavanju pokretom je prednost, ali ne i uslov za učestvovanje.

Kada i gde: Od 29. juna do 02. jula (sreda-subota) radionice će se održavati svakodnevno, u trajanju od 3 sata sa pauzom (16:00-19:30), sa završnom prezentacijom četvrtog dana (10:00-13:30). Radni prostor biće Baletska sala Ustanove kulture Parobrod, Kapetan Mišina 6a.

Prijavljivanje: Radionica je besplatna, uz obaveznu registraciju. Prijavljivanje se vrši onlajn, popunjavanjem Google obrasca (https://forms.gle/nti2mCLyCikKGQj4A).
Učesnici koji se prijave obavezni su da prisustvuju svim radionicama u punom trajanju. Učesnici koji budu pohađali celokupan program dobiće Sertifikat o završenom programu.

O UMETNICIMA – VODITELJIMA RADIONICE:

Alen Čelić je glumac, mimičar, dramski pedagog i docent za scenski pokret na Umjetničkoj akademiji u Splitu i Osijeku. Uz to surađuje kao stručni suradnik scenskog pokreta sa HNK Osijek, HNK  Split i KMD Dubrovnik. Uspješan je i kao glazbenik-kantautor benda New Gondoliers. Završio je plesnu školu Physical Theatre Folkwang Hochschule u Essenu, koja je usko vezana i uz Pinu Bausch. Član je UPUHA, strukovne udruge plesnih umjetnika Hrvatske. Uspješno je sudjelovao u projektnom timu Jolande Tudor u projektu Klunline organizirajući dio klaunovskih radionica.

Ivan Baranović je magistar glume i priznati samostalni umjetnik od države Hrvatske. Ostvario je niz zapaženih glavnih i drugih glumačkih uloga u brojnim kazališnim predstavama. Dio je ekipe klaunova doktora u Crvenim nosovima sa nizom izvedbi za bolesnu djecu u bolnicama i korisnike staračkih domova. Povremeno je bio voditelj programa na radio Dalmaciji. Pokretač je i kreator niza radionica gdje se posebno ističe radionica za poboljšanje javnog nastupa i razvijanje komunikacijskih vještina i radionica klaunovskog pokreta i izričaja. Predsjednik je humanitarne udruge navijača i svih pripadnika Hajduka Bilo srce.

ORGANIZACIJA: Radionica je deo programa konferencije „CENTRI I MARGINE – SNAGE PRIBLIŽAVANJA“, koja povezuje umetničke i kulturne prakse i razvojne procese dece, mladih i drugih osetljivih grupa. Agenda se može preuzeti OVDE.

Konferenciju organizuju Reprezentativno udruženje u kulturi BAZAART i partneri: CEDEUM i UK Parobrod.

Skup podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije i Evropska komisija kroz program Kreativna Evropa.

Conference “CENTRES AND MARGINES”

The Representative Association in Culture BAZAART

and the Partners:
Centre for Drama in Education and Arts CEDEUM
and Cultural Institution Parobrod

Proudly announce the PROGRAM of the

8th National Scientific-Professional Conference
on Cooperation of Culture and Education

“CENTERS AND MARGINS”

02 – 04 July 2022 in Belgrade

The conference presents new cultural and educational knowledge and experiences that emerge on the margins of social attention and promotes the wide margin spaces as new, strong centres whose values are based on equality, inclusion and harmonious development of society.

Under the slogan “FORCES OF RAPPROCHEMENT”, the three-day program introduces artists, educators and activists whose work is dedicated to overcoming social divisions and to empowering and sensitizing individuals and communities.

Carefully selected workshops, presentations and performances based on creative and educational work aimed at vulnerable people and groups (reg. disabilities, gender, socio-economic deprivation et al.) will provide participants with new insights and ideas, empowering them for work and creativity.

The program includes a Symposium Sound and Music in Support to Vulnerable Groups which is a part of the Creative Europe project “B-AIR – Creating Sound Art for Babies, Toddles and Vulnerable Groups”.

To DOWNLOAD the full Conference AGENDA, please click HERE.

To SIGN UP TO PARTICIPATE, please fill out a GOOGLE FORM.

Supported by the
Ministry of Culture of
the Republic of Serbia

PROGRAM konferencije “CENTRI I MARGINE”

Reprezentativno udruženje u kulturi BAZAART i partneri: Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Ustanova kulture Parobrod najavljuju

PROGRAM

8. nacionalne konferencije o saradnji kulture i obrazovanja

„CENTRI I MARGINE“

Konferencija predstavlja nova kulturna i obrazovna znanja i iskustva koja se razvijaju na marginama društvene pažnje i promoviše široke prostore margina kao nove, snažne centre čiji su postulati ravnopravnost, uključenost i harmoničan razvoj društva.

Pod sloganom „SNAGE PRIBLIŽAVANJA“, trodnevi program otvara prostor za umetnike, nastavnike, aktiviste i druge čiji je rad posvećen prevazilaženju društvenih podela, te osnaživanju i senzibilisanju pojedinaca i zajednica.

Pažljivo odabrane radionice, prezentacije i predstave zasnovane na kreativnom i edukativnom radu usmerenom ka razvojno, rodno, socio-ekonomski i na druge načine ranjivim osobama i grupama, pružiće učesnicima nove uvide i ideje i osnažiti ih za rad i stvaralaštvo.

AGENDUKonferencije preuzmite OVDE.

Učešće u Konferenciji je BESPLATNO.

PRIJAVA se vrši onlajn, popunjavanjem GOOGLE OBRASCA.

8. nacionalna konferencija o saradnji kulture i obrazovanja: “CENTRI I MARGINE”

BAZAART i partneri Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Ustanova kulture PAROBROD, imaju čast da najave

8. nacionalnu konferenciju o saradnji kulture i obrazovanja

„CENTRI I MARGINE“

O TEMI: U velikoj društvenoj slici čiji smo svi deo, postoje mnogobrojni i raznoliki prostori. U njima se životni i društveni tokovi odvijaju često na različite, pa i specifične načine.

I dok su oni koji su bliži centrima moći vidljiviji i dominantniji, na marginama društvene pažnje razvijaju se nova kulturna i obrazovna znanja, iskustva i dela okrenuta pitanjima koja izmiču pravilima velikih brojeva.

Ona čine snage koje stvaraju drugačiju, ali opipljivu i uticajnu moć – moć podrške, poverenja, posvećenosti, uključivanja, osetljivosti za ranjivost i krhkost i budnosti za potrebe i potencijale pojedinaca i grupa.

Ovi su kvaliteti, naročito u vremenima neizvesnosti, važni i dragoceni za sve sisteme u društvu, kako bi se unapredila društvena povezanost i solidarnost i uvećale se razvojne mogućnosti za sve pripadnika društva, a posebno za mlade.

Konferencija „CENTRI I MARGINE“ preispituje pozicije moći, vidljivog i nevidljivog, pojedinačnog i opšteg, i predstavlja saznanja i iskustava koja nastaju u širokim prostorima margina kao nove, snažne centre čije su osnovne pretpostavke ravnopravnost, uključenost i harmoničan razvoj društva otvorenih šansi za sve.

Naš je horizont celovito, otvoreno i solidarno društvo koje želi i ume da sva iskustva iz društvenog polja integriše u snage za razvoj pojedinaca i zajednica.

O PROGRAMU Konferencije: Ovogodišnja Konferencija će imati dva dela:

  1. Praktični deo – koji će se održati od 02. do 04. jula 2022. godine i
  2. Teorijski deo – koji će se održati početkom decembra ove godine.

Praktični deo (02-04. jul 2022): Pod sloganom „SNAGE PRIBLIŽAVANJA“, konferencija se fokusira na primere kreativnog i edukativnog rada okrenutog osetljivim grupama i zajednicama u Srbiji i drugim zemljama.

Kroz trodnevni program, skup otvara prostor za umetnike, nastavnike, aktiviste i druge čiji je rad posvećen prevazilaženju društvenih podela, kroz predstavljanje praksi i stvaranje prilike za upoznavanje i razmenu iskustava.

Program obuhvata radionice, prezentacije i predstave koje će učesnicima pružiti nove uvide i ideje i osnažiti ih za rad i stvaralaštvo. Učesnici će takođe imati priliku da promisle i ocrtaju mape moći u oblastima u kojima deluju i da potraže načine za njihovu izmenu. U odnosu na pitanja koja učesnici budu mapirali kao važna, Savet konferencije će izraditi program drugog, teorijskog dela.

Teorijski deo (početak decembra 2022) okupiće istraživače i praktičare oko tematskih izlaganja i razgovora usmerenih na preispitivanje razumevanja pojmova kulture i obrazovanja u kontekstu široke kulturne i obrazovne participacije.

PROGRAM i PRIJAVA za praktični deo konferencije biće uskoro objavljeni. Prijavljivanje će biti slobodno za sve zainteresovane tokom dve sedmice.