Daily Archives: December 14, 2013

Dokumentarni film “Uključi me – razumeću!” na RTS

“Uključi me – razumeću!, dokumentarni film o primeni drame u vaspitanju i obrazovanju, posebno za unapređenje interkulturalnosti, koji je nastao kroz projekat IDEAL, biće emitovan u ponedeljak 16.12. u terminima 9.35 i 14.40 na drugom kanalu RTS. 

O filmu: Naizgled jednostavno pitanje „Čemu služi škola?“ postavljeno je učenicima, nastavnicima, učiteljima, direktorima škola i školskim pedagozima. Različiti odgovori kojima počinje film otvaraju nove teme i otkrivaju brojne dileme sa kojima se susreću zaposleni u prosvetnom sistemu Srbije. Da li školu danas vidimo kao ozbiljnog društvenog aktera? Da li su nastavnici u stanju da podstaknu pažnju i motivaciju svojih učenika? Da li problemom vršnjačkog nasilja treba da se bavi škola, i na koji način?