Daily Archives: December 29, 2013

HITNO OMOGUĆITI PRIMENU KREATIVNE EVROPE U SRBIJI

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije apeluje na Ministarstvo kulture i informisanja Srbije da što pre finalizuje proceduru pristupanja Republike Srbije programu “Kreativna Evropa” Evropske komisije i da bez ikakvog odlaganja omogući savetodavnu i tehničku pomoć kulturnom i kreativnom sektoru za učešće u tom programu koji od 1. januara 2014. zamenjuje program “Kultura 2007-2013”.
Pozivamo ujedno celokupnu javnost da zajedničkom reakcijom ne dozvolimo da još jedan kanal međuna-rodne saradnje i izvora sredstava ostane nedostupan za razvoj kulturne i umetničke produkcije u Srbiji.