Dokumentarni film “Uključi me – razumeću!” na RTS

“Uključi me – razumeću!, dokumentarni film o primeni drame u vaspitanju i obrazovanju, posebno za unapređenje interkulturalnosti, koji je nastao kroz projekat IDEAL, biće emitovan u ponedeljak 16.12. u terminima 9.35 i 14.40 na drugom kanalu RTS. 

O filmu: Naizgled jednostavno pitanje „Čemu služi škola?“ postavljeno je učenicima, nastavnicima, učiteljima, direktorima škola i školskim pedagozima. Različiti odgovori kojima počinje film otvaraju nove teme i otkrivaju brojne dileme sa kojima se susreću zaposleni u prosvetnom sistemu Srbije. Da li školu danas vidimo kao ozbiljnog društvenog aktera? Da li su nastavnici u stanju da podstaknu pažnju i motivaciju svojih učenika? Da li problemom vršnjačkog nasilja treba da se bavi škola, i na koji način?

„Uključi me – razumeću“ je dokumentarni film kojim se kroz razgovore sa prosvetnim radnicima, dramskim pedagozima i obrazovnim stručnjacima iz Srbije otkrivaju ključni problemi u školskom sistemu. Film ukazuje na savremene pristupe kao što su interaktivni dramski metodi u nastavi i primena interkulturalnog učenja kroz dramu, koji mogu da unaprede obrazovno-vaspitne prakse i pomognu školskom sistemu da uzme aktivniju ulogu u društvu. Kao okvir za ovu diskusiju poslužio je jednogodišnji projekat Dramska edukacija za interkulturno učenjeIDEAL u kom je učestvovalo preko 200 nastavnika i 400 đaka u 4 grada u Srbiji. Projekat IDEAL sproveden je paralelno u Zrenjaninu, Beogradu, Smederevu i Nišu i obuhvatio je radionice za dramske pedagoge, stručne seminare i publikacije, javne debate i pozorišne produkcije sa mladima.

Kroz film „Uključi me – razumeću“ prati se razvoj procesa edukacije kroz tri važne faze: rad sa nastavniciama i dramskim pedagozima, zatim primenu savladanih tehnika koju nastavnici sprovode na svojim časovima, i konačno, kreativne procese u dečjim i omladniskim dramskim grupama.

Film je nastao u produkciji umetničke organizacije Bazaart koja je u saradnji sa partnerskim organizacijima u Srbiji i Francuskoj, godinu dana radila na pronalaženju najboljih modela za primenu interkulturnog učenja u lokalnim sredinama. Projekat IDEAL kao i film “Uključi me – razumeću” finanisirala je Evropska Unija kroz program “Podrška civilnom društvu”. Projekat su podržali i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Gradska opština Vračar, Francusko-nemačka kancelarija za mlade i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije.