Daily Archives: March 7, 2018

POZIV za seminar “Dramske igre u nastavi”

BAZAART Vas poziva na seminar Dramske igre u nastavi koji će se održati

17. i 18. MARTA (subota i nedelja), od 09.00 do 17.00,
u Školi za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović”,
Cara Dušana 143, Zemun

Seminar Dramske igre u nastavi (370) upoznaje nastavnika s različitim dramskim tehnikama, od najjednostavnijih (igre i zagrevanja s dramskim elementima), do složenih i celovitih (procesna drama). Fokus seminara je na primeni ovih tehnika i metoda u nastavi, u skladu sa uzrastom, individualnim karakteristikama i potrebama učenika, ciljevima i kontekstom učenja i specifičnostima predmeta.

Seminar je u potpunosti interaktivan – odvija se kroz učešće polaznika u svim vežbama. U završnici seminara, nastavnici osmišljavaju i predstavljaju model časa u kom će primeniti naučene dramske tehnike i metode. Nakon iskustva učestvovanja u dramskim igrama, polaznici dobijaju i teorijsko objašnjenje i pisane materijale.

Cilj seminara je da, uvođenjem kreativnih dramskih elemenata, unapredi realizaciju nastave, ali i da doprinese kreiranju podsticajne i motivišuće sredine za učenje i omogući vaspitni uticaj.

Seminar je namenjen nastavnicima na svim nivoima opšteg obrazovanja, stručnim saradnicima u vrtićima i školama vaspitačima u domu.

Seminar nosi 16 bodova. Cena po polazniku je 3.000 RSD. Ako nastavnik plaća iz sopstvenih sredstava, dobija popust od  20%.

PRIJAVITE SE mailom na adresu seminari.bazaart@gmail.com.

Seminar u Katalogu ZUOV-a:
370:  Dramske igre u nastavi
Oblast:           OPŠTA PITANjA NASTAVE
Kompetencija:            K2 - kompetencije za poučavanje i učenje

Prioritet 1: individualizovani pristup u radu sa decom, učenicima i polaznicima korišćenjem različitih metoda i oblika rada u realizaciji nastavnog predmeta i/ili oblasti