Monthly Archives: February 2018

Susret sa stručnjacima: VEŠTINE SCENSKOG NASTUPA

Biti “na sceni”, govoriti pred grupom ljudi, sastavni je deo svakodnevnog i školskog života. Kada učenik odgovara, predstavlja svoj rad, recituje ili glumi – uvek je izložen pogledima publike.

Nastavnici se često sreću sa učenicima kojima je potrebna pomoć u prevazilaženju straha od javnog nastupa, koji se smatra najizraženijim strahom kod dece, kao i kod odraslih osoba.

Tehnike scenskog nastupa se mogu naučiti. A kako – učesnicima Susreta predstaviće Aleksandra Anđelković, glumica i dramska edukatorka,

U UTORAK, 6. MARTA u 19.15 časova,
u Dečjem kulturnom centru Beograd,
Takovska 8, soba
303

Poziv za Susret možete preuzeti na LATINICI i ĆIRILICI.

Učešće u Susretu je slobodno. Skup nije akreditovan. Učesnici dobijaju sertifikat BAZAART-a o učešću u radionici, na lični zahtev.

Susret je aktivnost LOTREC Beograd – Centra za permanentnu dramsku edukaciju nastavnika.