Daily Archives: May 10, 2017

DRUGI POZIV za PRIJAVLJIVANJE za Konferenciju “UČESTVUJ!”

U Č E S T V U J T E ! 

Prijavite se za Konferenciju

UČESTVUJ!
Stvaralačka participacija u umetnosti obrazovanju

12-14. maj 2017. u Beogradu 

Krajnji rok za prijavljivanje je ČETVRTAK, 11. maj u 24.00.

Prijavljivanje je OBAVEZNO za sve učesnike.

AGENDU Konferencije možete preuzeti OVDE.

Prijavljivanje se vrši ON-LINE putem ovog LINKA.

Više informacija o konferenciji vidite OVDE.

U Č E S T V U J T E !