Najava KONFERENCIJE “Učestvuj!”

BAZAART i partneri: Dečji kulturni centar Beograda, Malo pozorište „Duško Radović“, Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM i Bitef teatar najavljuju

treću nacionalnu Konferenciju

UČESTVUJ!
Stvaralačka participacija u umetnosti i obrazovanju

12 – 14. maj 2017. godine Beogradu.

Ovogodišnja konferencija namenjena je i nastavnicima i dramskim umetnicima, jer je stvaralačka participacija zajednički imenitelj i savremenog pozorišta i obrazovanja. Stvaralačka participacija nastaje kada učesnicima omogućimo da aktivno učestvuju ne samo u usvajanju, već i u kreiranju sadržaja. Ova visoko demokratska praksa menja lice i pozorišta i obrazovanja, jer direktivno vođenje procesa učenja i stvaranja zamenjuje saradničkim, partnerskim, a receptivno učenje i interpretaciju preobražuje u dijalog i interaktivni rad.

O stvaralačkoj participaciji u umetnosti i obrazovanju govoriće vodeći dramski umetnici i obrazovni stručnjaci i praktičari iz Srbije, Hrvatske, Velike Britanije i Mađarske. Brojni segmenti konferencije (predstave, prezentacije knjiga, radionice i poster prezentacije) doprineće razumevanju kreativnog participativnog pristupa i ponuditi odgovore na više zanimljivih pitanja:

  • Kako i zašto se susreću savremeno pozorište i obrazovanje
  • Zašto ambiciozni i posvećeni nastavnici treba da poznaju pozorište, a umetnici obrazovne procese
  • Da li je svaki kreativni rad istovremeno i razvojni, pedagoški proces
  • Kako široka zona dramskog pedagoškog rada omogućuje da stvorimo aktivne obrazovne i kreativne situacije gde podržavamo učenje gradiva, građenje vrednosnih stavova i osnaživanje za život.

UČESTVUJTE!

Ovde pogledajte AGENDU skupa.

Radni jezik konferencije je SRPSKI. Prevod s engleskog biće obezbeđen za sve programe.

Prijavljivanje za Konferenciju:

Prijavljivanje za VOĐENJE RADIONICA i PREDSTAVLJANJE NA BAZARU biće otvoreno od PONEDELJKA 24. aprila do NEDELJE,30. aprila u 24.00

Rezultati odabira prijava biće objavljeni u SREDU 3. maja.

Prijavljivanje za PRAĆENJE Konferencije biće otvoreno od SREDE 3. maja do UTORKA 11. maja u 24.00h.

Prijavljivanje je OBAVEZNO za sve koji žele da prate konferenciju, a vrši se isključivo on-line. Linkovi za prijavljivanje biće objavljeni na sajtu BAZAART-a.

Konferencija je akreditovana kao stručni skup kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjai nosi 2 boda. Učesnici koji žele sertifikat plaćaju punu ili umanjenu kotizaciju (1200 RSD, ako plaća škola/ustanova, ili 750 RSD, ako plaćaju iz sopstvenih sredstava). Oni koji ne žele sertifikat oslobođeni su kotizacije.

UČESTVUJTE! 

Za sva pitanja i dodatne informacije, kontaktirajte koordinatorku Aleksandru Petrašinović na mail: petras.bazaart@gmail.com ili telefonom na broj +381/0/62 352 142