Monthly Archives: November 2015

KREATIVNA DRAMA U NASTAVI SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI: najava seminara

BAZAART najavljuje seminar pod kataloškim brojem 659, posvećen primeni kreativnih dramskih tehnika u nastavi srpskog jezika i književnosti

26. i 27. decembra (subota i nedelja) u Beogradu
(lokacija će biti naknadno objavljena)

Seminar je namenjen prvenstveno nastavnicima razredne nastave i nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama.
Oblast: Srpski jezik i književnost. Razvija se kompetencija K1Prioritet 1: Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem.

Cilj seminara je ovladavanje dramskim tehnikama koje svojom interaktivnošću omogućavaju da učenici aktivno učestvuju u obradi, utvrđivanju i sistematizaciji gradiva i na taj način trajno i sa razumevanjem usvajaju nove sadržaje. 

Seminar traje ukupno 16 sati (dnevno 8 sati) i nosi 16 bodova.

Cena seminara je 3.000 RSD po učesniku. Uslovi plaćanja dogovaraju se sa koordinatorom.
NB: Učesnici koji plaćaju iz sopstvenih sredstava i putem gotovinske uplate, imaju popust od 20% (iznos: 2.400 RSD). 

Svi polaznici dobiće kao novogodišnji poklon priručnik Tolerantna učionica.

Ovde možete preuzeti poziv i prijavni obrazac.

Koordinatori (kontakti): 
Dušan Štrbac, 069 2523 901
Darinka Kovačević, 063 1183 660 
seminari.bazaart@gmail.com 

KREATIVNA DRAMA I (BIO)ETIČKE DILEME – Poziv na Susret sa stručnjacima

Poštovani nastavnici, uvažene kolege,
Pozivamo Vas na 13. Susret sa stručnjacima i praktičarima za primenu drame u obrazovanju i vaspitanju

KREATIVNA DRAMA I (BIO)ETIČKE DILEME
profesorke filozofije i bioetičarke Sonje Antonić

u utorak 1. decembra u 19:30h časova,
u galeriji Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac 1947,
Radoslava Grujića 3

Pod pritiskom školskih programa, administrativnih zadataka, vođenja nastave i ocenjivanja, često zapostavljamo vaspitnu ulogu škole.

Za vreme nastave nije lako odgovoriti na đačke moralne dileme i podsticati ih da razmišljaju o etičkim pitanjima.

Korišćenjem dramskih igara, traganje za odgovorima postaje prava avantura!

POZIV za Susret preuzmite OVDE.

Zaključci sa tribine Horizont obrazovanja i kulture u Srbiji

Na tribini posvećenoj razmatranju preporuka kako povezati obrazovanje i kulturu i ostvariti veću zastupljenost drame u obrazovanju, govorile su istaknute stručnjakinje prof.dr Milena Dragićević Šešić (FDU), Vesna Danilović (KCB), Ljubica Beljanski Ristić (CEDEUM), Dragana Koruga (CIP) i Živkica Đorđević (PDS). Preporuke, čija autorka je prof.dr Vesna Đukić, objavljene su u Zborniku radova sa konferencije Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture – Drama u obrazovanju i odnose se na mere predložene Ministarstvu prosvete, Ministarstvu kulture, lokalnim samoupravama i resornim ministarstvima koja se prirodno mogu povezati sa sektorima obrazovanja i kulture, kao telima Vlade Rapublike Srbije koja imaju autoritet za vođenje praktičnih politika (policies).

Najsnažnija poruka sa tribine jeste da se ne smeju čekati sistemske mere (one se najsporije donose), već svi učesnici u obrazovanju i kulturi moraju uzeti inicijativu i snažniju i samostalniju ulogu. Univerziteti su autonomni i mogu uvoditi ili modernizovati programe obrazovanja budućih nastavnika, umetnika i radnika u kulturi – npr. osnivati studijske programe za obrazovanje umetničkih pedagoga koji će raditi u ustanovama kulture, i to ne samo sa decom i mladima, već sa različitim publikama; instituti takođe samostalno biraju oblasti i metode istraživanja, te treba lobirati da se zainteresuju za oblast umetničkog obrazovanja i edukativnih oblasti u kulturi; zavodi (npr. ZUOV i ZaProKul) su važne institucije koje mogu mnogo doprineti unapređenju obrazovnih i kulturnih praksi; ustanove kulture takođe imaju autonomiju da koncipiraju svoje programe, a najviše nedostaju upravo programi koji imaju snažnu edukativnu dimenziju; najzad, i škole bi morale pokazati veću autonomiju u prilagođavanju svog rada potrebama učenika, ali i nastavnika, kroz uvođenje kulturnih metoda i sadržaja transverzalno, kroz čitav kurikulum, a u tome im u ogromnoj meri mogu pomoći umetnici okupljeni u organizacijama civilnog društva. Prisutni nastavnici potvrdili su da mogu da obogate nastavu uključivanjem sadržaja iz oblasti umetnosti i kulture, a da to i čine na sopstvenu inicijativu.

Tribina je održana u Dečjem kulturnom centru Beograda, koji je bio partner u organizaciji konferencije. Tribina je aktivnost LOTREK Centra Beograd čiji rad podržavaju Ministarstvo prosvete, Ministarstvo kulture i Gradska opština Vračar.

Predstavljanje Zbornika radova sa konferencije

Umetnost ima ozbiljan potencijal da nas uči i vaspitava da mislimo drugačije, da vidimo dublje, dalje, da kada pogledamo istu sliku ne vidimo samo isto ono što vide svi, već da vidimo ono što je novo i različito.
Ana Pešikan

Pozivamo vas da nam se pridružite na tribini
HORIZONT OBRAZOVANJA I KULTURE U SRBIJI
u četvrtak 12. novembra u 19h
u Dečjem kulturnom centru Beograda 

U dijalogu o saradnji obrazovanja i kulture učestvuju prof.dr Ana Pešikan (Filozofski fakultet), prof.dr Milena Dragićević Šešić (FDU), Dragana Koruga (CIP), Ljubica Beljanski Ristić (CEDEUM), mr Vesna Danilović (KCB) i drugi. Razgovor vodi doc.dr Marina Milivojević Mađarev. Ovde preuzmite pun POZIV.

Zbornik sa konferencije OSTRVA: e-knjiga

Zbornik radova sa konferencije Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture – Drama u obrazovanju, održane od 19. do 21. juna 2015. godine u Dečjem kulturnom centru Beograda, objavljen je u elektronskom izdanju.

Zbornik donosi celovite materijale sa konferencije: izlaganja domaćih i među-narodnih stručnjaka, diskusije panelista, kao i priloge koji dodatno osvetljavaju pitanja saradnje obrazovanja i kulture i primene drame u obrazovanju.

Kruna Zbornika su Analiza situacije i delotvorni predlozi javnim praktičnim politikama u Srbiji - preporuke za dalji rad na modernizaciji srpskog školstva kroz šire uvođenje kreativnih metoda, koje je izradila prof.dr Vesna Đukić.

Pozivamo sve nastavnike, istraživače, studente i druge zainteresovane da pregledaju ovo izdanje koje čini 4. knjigu u biblioteci Dramagogija.

Zahvaljujemo se svima koji su dali svoj doprinos u izradi Zbornika. 

NB: Za sada, Zbornik neće biti štampan, pa ga ne treba očekivati kao knjigu.

Zbornik je deo projekta OSTRVA koji finansira Evropska unija. Projekat se sufinansira iz budžeta Republike Srbije: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo kulture i informisanja.