AKTIVNOSTI

BAZAART sarađuje sa sa ustanovama i partnerima iz nevladinog sektora na programima koji unapređuju obrazovanje i umetnost; pruža nezavisne umetničke komentare o društvenim, političkim i istorijskim dogadjajima i odlukama u svetu u promeni; pokreće i podržava međunarodne umetničke inicijative koje se tiču relevantnih društvenih pitanja i dr.

Partnerska mreža BAZAARTa povezuje umetnike iz Evrope i Mediterana – od Londona i Berlina, Ljubljane i Kosova, do Palestine i Alžira. Saradnja umetnika iz različitih sredina podstiče snažan protok informacija, razvoj kulturnog života i povećava vidljivost i uticaj umetničkog rada u lokalnim zajednicama i na nivou regiona.

Osnovne delatnosti Bazaarta kroz projekte su umetnička produkcija, edukacija, istraživanje i objavljivanje iskustava.