EDUKACIJA

KREATIVNI RAZVOJ


OMLADINSKO POZORIŠTE PATOS
Dramske radionice za mlade
2005 – 2009, Centar za kulturu Smederevo, Srbija
Vizuelno u izvođačkim umetnostima & Izvođački prostori
Edukativno-kreativne radionice za mlade i rad na performansu „Šest prozorišnih ljubavi jednog virusa“
2009, Centar za kulturu Smederevo, Srbija

ŠKOLIGRICA 
Dramske radionice za predškolce
2002 – 2004, Beograd, Centar za kulturu Stari Grad, Srbija
SEDAM BOJA DUGE 
Kreativne dramske radionice za decu sa specijalnim potrebama
2002, Centar za kulturu Stari Grad, Beograd, Srbija
POZORIŠTE ODRASTANJA 
Dramske radionice za mlade
1999 – 2002, Centar za kulturu Stari Grad, Beograd, Srbija


INTERKULTURNO UČENJE

POZORIŠNI RAD I INTERKULTURNO UČENJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA SA MLADIMA
Unapređenje kompetencija nastavnika i pedagoga za interkulturni rad s mladima u mediju drame i pozorišta
2010, Drezden, Nemačka; 2011, Karkason, Francuska; 2012, Beograd i Smederevo, Srbija
U saradnji sa Omladinskim pozorištem PATOS, pozorišnim festivalom Tvrđava teatar, Roudel (Francuska), Europa Direkt Institute for Inter-Cultural and European Studies (Nemačka), Francusko-nemačkom kancelarijom za mlade / OFAJ

LEPO JE RAZLIČITO
Građenje tolerancije među mladima različitih nacionalnosti
Vršnjačka edukacija za interkulturni dijalog
2002, Sandžak, Srbija: Sjenica, Prijepolje, NoviPazar, Nova Varoš, Tutin
U saradnji sa organizacijama CEDEUM i CARE INTERNATIONAL

POGLED S DRUGE STRANE
Građenje tolerancije među mladima albanske, srpske i romske nacionalnosti
Dramske radionice sa mladima za razvijanje interkulturnog dijaloga
2003, Južna Srbija: Preševo, Bujanovac, Vranje
U saradnji sa organizacijama CEDEUM i CARE INTERNATIONAL


DRAMA U OBRAZOVANJU 

Dramska Početnica
Treninzi za vaspitače, učitelje i nastavnike, i radionice za mlađu školsku decu
2002 – 2007, Vranje, Beograd, Petnica, Zrenjanin, Vrnjačka Banja
U saradnji sa organizacijama: CEDEUM, Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Savez udruženja vaspitača Srbije i Vojvodine

KREATIVNA DRAMA

Radionice za dramske umetnike
2006, Narodno pozorišteBeograd, Srbija
U saradnji sa Udruženjem dramskih umetnika Srbije

Radionice za dramske pedagoge
2005, Smederevska Palanka, Srbija
U saradnji sa Kreativnim centrom LOGOS

Trening za nastavnike i dramske pedagoge
2004, Maribor, Slovenija
U saradnji sa pozorišnim festivalom “Borštnikovo srečenje”

Radionice za mlade pozorišne umetnike
2003, Mostar, B&H
U saradnji sa Mostarskim teatrom mladih MTM i Centrom za dramski odgoj B&H

BITEF POLIFONIJA

Radionice za nastavnike i mlade pozorišne umetnike
2002 – 2009, Beograd
U saradnji sa organizacijama CEDEUM i pozorišnim festivalom BITEF