Zbornik radova sa konferencije o drami i obrazovanju, 2016.

Pred vama je Zbornik radova sa druge nacionalne konferencije o drami i obrazovanju, posvećene temi
Dramsko obrazovanje i samoobrazovanjekako do dramskih pedagoških kompetencija.

Zašto ova tema? Notorna je činjenica da dramska pedagogija u našoj zemlji nije prisutna ni u obrazovnom, ni u pozorišnom sistemu. Stoga ne čudi što ni stručna javnost nije uvek sigurna kako da odgovori na pitanja:

  • Kakvo je to zanimanje: dramski pedagog? 
  • Šta on/a radi?
  • U kojim su sve ustanovama i programima potrebna dramska pedagoška znanja?
  • Najzad – kako se obrazovati za dramski pedagoški rad? 

Povod za odabir teme bilo je skoro istovremeno pokretanje dva studijska programa na kojima mogu da se školuju dramski pedagozi: u Zagrebu (2015.) i u Novom Sadu (2016.). Time otpočinje proces profesionalizacije zanimanja dramskog pedagoga i stvaraju se uslovi za ulazak dramske pedagogije u različite segmente sistema – od obrazovanja, preko socijalnog rada, do ustanova kulture.

Učesnici konferencije, istaknuti domaći i inostrani stručnjaci i praktičari, tokom dva dana su razgovarali o akademskim i brojnim drugim načinima na koje dramski pedagozi stiču neophodne kompetencije. U Zborniku ćete naći niz raznovrsnih primera i praksi iz Srbije, regiona i Evrope.

Zbornik možete preuzeti OVDE.

Predstavljanje Zbornika radova sa konferencije

Umetnost ima ozbiljan potencijal da nas uči i vaspitava da mislimo drugačije, da vidimo dublje, dalje, da kada pogledamo istu sliku ne vidimo samo isto ono što vide svi, već da vidimo ono što je novo i različito.
Ana Pešikan

Pozivamo vas da nam se pridružite na tribini
HORIZONT OBRAZOVANJA I KULTURE U SRBIJI
u četvrtak 12. novembra u 19h
u Dečjem kulturnom centru Beograda 

U dijalogu o saradnji obrazovanja i kulture učestvuju prof.dr Ana Pešikan (Filozofski fakultet), prof.dr Milena Dragićević Šešić (FDU), Dragana Koruga (CIP), Ljubica Beljanski Ristić (CEDEUM), mr Vesna Danilović (KCB) i drugi. Razgovor vodi doc.dr Marina Milivojević Mađarev. Ovde preuzmite pun POZIV.

Zbornik sa konferencije OSTRVA: e-knjiga

Zbornik radova sa konferencije Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture – Drama u obrazovanju, održane od 19. do 21. juna 2015. godine u Dečjem kulturnom centru Beograda, objavljen je u elektronskom izdanju.

Zbornik donosi celovite materijale sa konferencije: izlaganja domaćih i među-narodnih stručnjaka, diskusije panelista, kao i priloge koji dodatno osvetljavaju pitanja saradnje obrazovanja i kulture i primene drame u obrazovanju.

Kruna Zbornika su Analiza situacije i delotvorni predlozi javnim praktičnim politikama u Srbiji - preporuke za dalji rad na modernizaciji srpskog školstva kroz šire uvođenje kreativnih metoda, koje je izradila prof.dr Vesna Đukić.

Pozivamo sve nastavnike, istraživače, studente i druge zainteresovane da pregledaju ovo izdanje koje čini 4. knjigu u biblioteci Dramagogija.

Zahvaljujemo se svima koji su dali svoj doprinos u izradi Zbornika. 

NB: Za sada, Zbornik neće biti štampan, pa ga ne treba očekivati kao knjigu.

Zbornik je deo projekta OSTRVA koji finansira Evropska unija. Projekat se sufinansira iz budžeta Republike Srbije: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo kulture i informisanja. 

POZIV za prezentaciju zbirke ŠARENE SCENE

ŠARENE SCENE – zbirka tekstova za školsku pozornicu

BAZAART, Prijatelji dece opštine Novi Beograd, Pozorišna trupa HATOR iz Obrenovca i Zlatna grana iz Novog Sada s ponosom Vam predstavljaju

ŠARENE SCEN

zbirka dramskih tekstova za školsku pozornicu

MEDIATE Logo

U zbirci ćete pronaći četiri drame podobne za dramski pedagoški rad sa decom i mladima svih uzrasta, na razvoju inkluzivnosti, tolerantnosti i saradnje. Dramske priče nastale su kroz kreativne procese sa decom i mladima u okviru projekta MEDIATE. Dramske tekstove uobličila je dramaturškinja Jelena Anđelovski.

Zbirka se može slobodno preuzeti OVDE, a besplatan primerak škole mogu naručiti slanjem narudžbenice. Izdavanje zbirke podržali su Evropska unija, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Gradska opština Vračar.

TOLERANTNA UČIONICA – novo izdanje BAZAART-a

Tolerantna učionica Zbirka anegdota za dramske radionice
namenjene razvoju uvažavanja, saradnje i inkluzivnosti u školi 

U svom novom izdanju, BAZAART nastavnicima posvećuje pet dramskih anegdota koje imaju za cilj da neguju osetljivost učenika i nastavnika za razumevanje, uvažavanje i lepo ophođenje.

Kroz dramsku igru, nastavnik može da obradi probleme koje zapaža u odeljenju, ali i da neguje partnerski odnos učenika i nastavnika. Za uspešnije učenje i lepše druženje potrebno je da svi učesnici u obrazovanju bolje razumeju jedni druge, a razumevanje možemo razviti učešćem u dramskoj igri.

Dramske anegdote je razradila Mina Sablić Papajić na osnovu autentičnih situacija o kojima su pričali nastavnici tokom saradnje na projektu OSTRVA / ISLANDS. Ako i Vi ili Vaše kolege imate slična i zanimljiva iskustva, pretočite ih u materijal za učenje ili predstavu za školsku pozornicu. Vaš rad objavićemo na sajtu www.dramagogija.org.rs.

Škole koje žele da dobiju besplatnoo štampano izdanje “Tolerantne učionice” treba da popune i dostave Narudžbenicu.

Izdavanje “Tolerantne učionice” omogućili su Evropska Unija kroz program “Podrška civilnom društvu”, Ministarstvo kulture i informisanja, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Istraživački izveštaj “Drama u obrazovanju” – Pedagoško društvo Srbije

Drama u obrazovanju – potrebe nastavnika za obrazovanjem i osnaživanjem za primenu drame u obrazovno-vaspitnom radu u našim školama je istraživanje koje je sprovelo Pedagoško društvo Srbije u okviru projekta OSTRVA. Autorka istraživanja je Živkica Đorđević, specijalista školske pedagogije. 

Istraživački izveštaj možete preuzeti ovde.

PRIRUČNIK ZA INTERKULTURALNO UČENJE KROZ DRAMU

Priručnik za interkulturalno učenje kroz dramu rezultat je projekta IDEAL koji je imao za cilj da pomogne mladima i nastavnicima u Beogradu i Novom Beogradu, Nišu, Smederevu i Zrenjaninu da nauče kako da uvažavaju i prihvataju različitosti.
Sa osloncem na iskustva evropskih društava koja se sreću sa sličnim izazovima, tim umetnika, edukatora i stručnjaka dizajnirao je nacionalnu metodologiju za interkulturalno učenje kroz kreativni dramski proces. U ovom projektu termin interkulturalno odnosi se na susret različitih kulturnih vrednosti unutar srpskog društva koje se rapidno raslojava.

VODIČ KROZ KREATIVNI DRAMSKI PROCES

Vodič kroz kreativni dramski proces je elektronsko izdanje namenjeno dramskim pedagozima i predmetnim nastavnicima, kao pomoć za primenu drame u svakodnevnom radu. Vodič se preuzima besplatno sa sajta BAZAARTA.

Kroz kreativnu dramu,
učenici postaju autori i vlasnici svog procesa učenja i znanja.
Prostor učenja prestaje da bude prostor pritiska i prinude, i osvaja se
kao sopstveni prostor u koji mladi investiraju vreme, energiju i emocije. 

Vodič kroz kreativni dramski proces deo je projekta Dramska edukacija za interkulturno učenje IDEAL koji podržava Evropske Unija kroz program “Podrška civilnom društvu”.

Pišite nam o svojim iskustvima u primeni Vodiča na sceni i u učionici, na adresu
idealcult@gmail.comUMETNOST I ANALIZA MITA

ZBORNIK  MATICE SRPSKE
ZA DRUŠTVENE NAUKE
122
NOVI SAD
2007

UDK 2–264
522
ORIGINALAN NAUČNI RAD

 I v a n  K o v a č e v i ć
UMETNOST I ANALIZA MITA

SAŽETAK: Rad se bavi posredovanjem između antropološkog i umetničkog pristupa mitu. Nastao u kooperaciji sa umetničkom grupom „Bazaart“ nastoji da antropološku analizu mita učini upotrebljivom u svakom drugom pogledu i stoga se može smatrati i primenjenom antropologijom. Fragmenti mita često bivaju u žiži intelektualne radoznalosti i umetničke kreacije, ali ukoliko nisu prethodno analitički obrađeni i protumačeni onda direktan kreativan pristup mitu postaje novo, neuko mitotvorstvo. Klasične antropološke analize kao što je strukturalna analiza, svojim rezultatima mogu omogućiti dublji umetnički uvid u mit, ali tek pošto su transformisane i sa „teškog“ strukturalističkog jezika prevedene u jezik dostupan umetniku.

Rad ukazuje i na opasnosti neomitske svesti koja, u slučaju da je analitički neelaborirana, može umetnika čije namere konvergiraju naučnim, i koji teži prezentiranju umetničkog doživljaja sveta, da odvedu na put višestruke proizvoljnosti.

Stoga umetničkom doživljaju mita, koji odražava stanje svesti, sa kojim umetnik respondira nužno mora prethoditi dekonstrukcija tog mita da bi se na svetlo dana iznela njegova socijalna realnost

KLjUČNE REČI: mit, umetnost, antropologija, analiza mita, neomitska svest

Preuzmi knjigu u PDF formatu