Daily Archives: February 27, 2017

Počele su kreativne dramske radionice za nastavnike

27.2.2017.
Večeras je u Dečjem kulturnom centru Beograda održana prva kreativna dramska radionica namenjena nastavnicima koji vode dramske grupe u školama. Okupljeni nastavnici počeli su da se upoznaju sa osnovnim veštinama stvaranja grupne harmonije i karakteristikama dramske strukture. Učesnici radionice uživali su u dramskim igrama kroz koje su, analizirajući svoja lična iskustva, stvarali dramske priče. Svi prisutni su radionicu ocenili kao veoma uspešnu.

Sledeća dramska radionica za nastavnike predviđena je za 13. mart u 19 časova na istom mestu – u sobi 303 Dečjeg kulturnog centra Beograda.
Radionice vode umetnici – članovi i saradnici BAZAART-a.


Kreativne dramske radionice za nastavnike deo su programa LOTREK centra Beograd koji podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Kreativne dramske radionice za studente Filozofskog fakulteta u Beogradu

Na poziv Kluba studenata pedagogije, otpočele su kreativne dramske radionice za studente Filozofskog fakulteta u Beogradu. U radu učestvuju studenti pedagogije, psihologije, andragogije i sociologije.
Radionice se održavaju jednom nedeljno, a vode ih dramske pedagoškinje Sunčica Milosavljević i Nataša Milojević.