Daily Archives: February 14, 2017

POČELE KONSULTACIJE S DRAMSKIM UMETNICIMA ZA NASTAVNIKE KOJI RADE ŠKOLSKE PREDSTAVE

U ponedeljak, 13.02.2017. godine u Dečjem kulturnom centru Beograda, organizacija BAZAART je održala prve Konsultacije za nastavnike koji s učenicima razvijaju predstave na školskoj sceni. Konsultacije su vodile rediteljka Sunčica Milosavljević i glumica Monika Romić, a moderirala je Branijeta Kondžulović. Učestvovale su nastavnice razredne nastave i srpskog jezika i književnosti koje su imale priliku da postave pitanja o problemskim situacijama s kojima se sreću u pripremi predstava. Kroz otvoren, dinamičan i konstruktivan razgovor, a potom kroz radionicu, umetnice su nastavnicama predstavile motivišuće tehnike za obradu sadržaja. Tako su prve Konsultacije ostvarile svoj cilj – uputile su učesnice na potencijalna rešenja i doprinele jačanju njihovih kapaciteta za dalji dramski rad u školama.

Konsultacije će se održavati svakog prvog ponedeljka u mesecu, a učešće u njima je slobodno.

Konsultacije za nastavnike deo su programa LOTREK Beograd – Lokalnog trening centra za permanentnu dramsku edukaciju nastavnika, koji se sprovodi u saradnji sa Dečjim kulturnim centrom Beograd.