Daily Archives: May 15, 2015

11. tribina OSTRVA: Kako izaći iz kruga?

Održana je završna tribina u okviru projekta OSTRVA

Kako izaći iz kruga?

u ponedeljak 18. maja u 19.00 u UK Parobrod

Za godinu dana zajedno smo pokrenuli niz važnih pitanja; vreme je da krug zatvorimo, a zatim ga odmah otvorimo postavljajući pitanje – šta i kako dalje.

  • Kako glas struke i građana dobaciti do institucija koje pokreću reforme?
  • Kako prevazići osećanje da se stalno radi na promenama, a da se suštinski ništa ne menja?
  • Kako zaustaviti tendenciju da se dostignuti rezultati zaboravljaju, potcenjuju i zanemaruju?
  • Kako ne ponavljati greške?

IZVEŠTAJ sa tribine možete preuzeti OVDE.

Tribina predstavlja korak prema nacionalnoj konferenciji KULTURNA ULOGA ŠKOLE I OBRAZOVNA ULOGA KULTUREDRAMA U OBRAZOVANJU