Daily Archives: May 7, 2015

DraMAtematika – primena drame u učenju matematike

Dođite u nedelju, 10. maja 2015. godine od 17h
u Dečji kulturni centar
 Beograda (Takovska 8).

U okviru manifestacije „Maj – mesec matematike“, biće održano predavanje i radionica DraMAtematika:  primena dramskih postupaka u matematici. Predavanje i radionicu će voditi Miodrag Savović, profesor matematike Četvrte gimnazije u Beogradu