Monthly Archives: April 2019

POZIV: seminar “Dramske igre u nastavi”

BAZAART Vas poziva na seminar
DRAMSKE IGRE U NASTAVI
koji će se održati

11. i 12. MAJA (subota i nedelja), od 09.00 do 17.00,
u OŠ “Vuk Karadžić”, Takovska 41, Beograd

Seminar Dramske igre u nastavi (435) namenjen je nastavnicima na svim nivoima opšteg obrazovanja, vaspitačima stručnim saradnicima u vrtićima i školama.

Više o seminaru, uslovima pohađanja i prijavljivanju pročitajte OVDE.

Održana tribina “Kultura u tranziciji društvenih vrednosti”

U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, u organizaciji udruženja BAZAART, 18. aprila 2019. godine održana je tribina pod naslovom „Kultura u tranziciji društvenih vrednosti“. Na tribini su učestvovali Slobodan Cvejić, Milena Dragićević Šešić, Vladimir Kolarić, Jasna Dimitrijević. Ana Martinoli i Virdžinija Đeković, a razgovor je vodila Jovana Karaulić.

Tribina, pored još jedne predviđene za 23. maj, a koja će se baviti pitanjima kako se prosveta vrednosno određuje u tranzicionim procesima, zamišlјena je kao uvod u nacionalnu konferenciju „Vaspitavati kulturom – Ka društvu u kom su vrednosti važne“, koja će biti održana krajem juna u Beogradu. Namera organizatora je da se naglasi društvena važnost saradnje između resora kulture i obrazovanja, koja kroz Predlog Strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2019. do 2019. godine i Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, kao i druge aktivnosti nadležnih ministarstava, ustanova i organizacija civilnog društva, dobija sve sistematičnije institucionalne oblike.

U PRILOGU možete pronaći tekst doc. Vladimira Kolarića (ZAPROKUL), koji izdvaja neke teme od važnosti za razumevanje pojma kulturnih vrednosti i njihovog statusa u savremenom društvu.

POZIV na tribinu “Kultura u tranziciji društvenih vrednosti”

BAZAART vas poziva na
tribinu 

„Kultura u tranziciji društvenih vrednosti“

u četvrtak, 18. aprila s početkom u 19 časova,
u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, Rige od Fere 4

Da li je srpsko društvo u krizi vrednosti?
Kako se kultura postavlja u odnosu na promenu društvenih vrednosti?
Koje vrednosti afirmiše?
Doprinosi li konsolidaciji društva?
Može li kultura vaspitno da deluje na mlade?

U razgovoru učestvuju:

Milena Dragićević Šešić, UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment
Slobodan Cvejić, Odeljenje za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
Vladimir Kolarić, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Jasna Dimitrijević, Zadužbina Ilije M. Kolarca
Ana Martinoli, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
Virdžinija Đeković, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

Razgovor vodi Jovana Karaulić, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. 

Ovde možete preuzeti POZIV.

Učešće u tribini je slobodno.

Tribina je uvod u nacionalnu konferenciju o saradnji kulture i obrazovanja: “VASPITAVATI KULTUROM – Ka društvu u kom su vrednosti važne”, koja će se održati krajem juna u Beogradu.