VASPITANJE I ŠKOLA – prva tribina projekta OSTRVA


Pozivamo vas na prvu tribinu u okviru projekta OSTRVA koja će se održati u četvrtak 8. maja u 19 časova u UK «Parobrod» (Kapetan Mišina 6a) u Beogradu.

Tema tribine je VASPITANJE I ŠKOLA.

Svi ćemo se vrlo lako složiti da u našem društvu postoji ozbiljna kriza vrednosti koja blokira razvoj. Međutim, da li ste razmišljali o tome postoji li veza između obrazovanja i krize? Da li društvo koristi obrazovanje da obnovi vrednosti i izbori put iz krize? Da li obrazovanje prepoznaje krizu kao mogućnost za sopstveni razvitak i promenu? Da li obrazovni sistem sme da zanemaruje vaspitavanje novih generacija i kulturnu funkciju škole? Na koji način bi dramsko obrazovanje i vaspitanje osnažilo obrazovni sistem za pristup krizi kao prostoru za sopstvenu i društvenu konsolidaciju?

Na tribini učestvuju: Jasmina Šefer (naučna savetnica u Institutu za pedagoška istraživanja), Dragana Koruga (psihološkinja, programska koordinatorka Centra za interaktivnu pedagogiju), Smiljana Grujić (članica Jedinice za prevenciju nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Biljana Radosavljević (predsednica Pedagoškog društva Srbije, članica Nacionalnog prosvetnog saveta, direktorka OŠ «Miroslav Antić»), Ljubica Beljanski-Ristić (profesor književnosti/dramski pedagog, Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM – Nacionalni centar Međunarodne asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA) i drugi.   

Tribinu vode: dr Marina Milivojević-Mađarev i dr Milan Mađarev.

Šta su OSTRVA? OSTRVA su inicijativa da se povežu važni subjekti u oblastima drame i obrazovanja u Srbijiškole, nastavnici, aktivisti, umetnici, donosioci odluka, istraživači, profesori…  kako bi se osnažili nastavnici kao nosioci obrazovne reforme, aktuelizovala obrazovna praksa, poboljšalo inicijalno obrazovanje nastavnika i modernizovali školski programi (kurikulumi). Da bismo to ostvarili, koristimo dramu u obrazovanju i vaspitanju, kojom razvijamo kulturnu osetljivost i veštine mladih u Srbiji.

Zašto? Zato što je redefinisanje društvene uloge i autoriteta nastavnika preduslov za obnavljanje vrednosnog sistema u srpskom društvu.
Zato što nastavnici treba da pamte da imaju sasvim posebno mesto u društvu, da su oni simbol napretka, prosperiteta, kulture i plemenitosti duha i da ih njihova uloga u oblikovanju budućnosti obavezuje čašću i nemerljivom odgovornošću.

Tribinu ogranizuje beogradski Centar za dramsku edukaciju nastavnika LOTREC.