Skupština Asocijacije NKSS najavljuje aktivnosti za promenu teškog položaja nezavisne scene

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) proširila je članstvo i izabrala nov Upravni odbor na 3. redovnoj Skupštini održanoj 21-23. juna u Vršcu.
Asocijacija je najavila intenziviranje aktivnosti za promenu teškog položaja svojih članica kojima je opstanak ugrožen kontinuiranim marginalizovanjem nezavisne scene i njenog ogromnog doprinosa ukupnom savremenom stvaralaštvu, a time i razvoju celog društva.

U radnom delu Skupštine utvrđene su smernice aktivnosti NKSS u odnosu na institucije vlasti na svim nivoima, javni sektor u kulturi, međunarodne partnere i medije, uzimajući u obzir opšte katastrofalno stanje u kulturi u Srbiji, kao i specifičnosti položaja i potreba nezavisne scene.

Predstavnici članica NKSS iz gradova širom Srbije učestvovali su 22. juna i u protestu protiv ubijanja kulture koji je organizovan u centru Vršca kao podrška protestu održanom u isto vreme u Beogradu. 

NKSS smatra da je za ispunjenje iznetih zahteva potrebna pre svega politička volja nadležnih, zbog čega su neprihvatljiva obrazloženja da je zemlja u krizi, kao i pozivi umetnicima i kulturnim radnicima da budu “realni i odgovorni”.

Podsećamo da je Nacionalna strategija za razvoj kulture obaveza Vlade na osnovu Zakona o kulturi iz 2009. godine, uz usvajanje niza posebnih zakona koji proizilaze iz krovnog. Veći budžet za kulturu moguće je postići i različitim mehanizmima koji se primenjuju u zemljama širom sveta koje su svesne da je neophodno obezbediti opstanak kulture u uslovima ekonomske krize, jer je ona osnova razvoja celog društva. Takođe, depolitizacija i departizacija u kulturi ne podrazumevaju bilo kakva dodatna ulaganja, već političku volju stranaka da odustanu od direktnog uticaja na kulturu i njeno zloupotrebljavanje. Povratak umetničkog i obrazovnog programa na javni servis predstavlja suštinu postojanja medijske kuće koju finansiraju svi građani.

Posebno skrećemo pažnju nadležnima i javnosti da se savremeno stvaralaštvo, pogotovo nezavisno, koje predstavlja najreprezentativnije domete kojima se Srbija pojavljuje na međunarodnoj sceni, nalazi u najtežoj situaciji u poslednjih 20 godina. Ta situacija preti da dovede do brisanja identiteta savremenog srpskog društva, a time i buduće kulturne baštine koje neće biti ako ne bude savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva.

Kao najveća mreža udruženja, inicijativa i pojedinaca koji deluju vaninstitucionalno u oblasti kulture u Srbiji, NKSS je na Skupštini u Vršcu formirala radne timove koji će intenzivirati aktivnosti za promenu pogubne situacije u kojoj se nalaze njene članice.

Na Skupštini u Vršcu usvojen je i Izveštaj o radu NKSS u proteklih godinu dana, a za članove novog Upravnog odbora izabrani su Milica Pekić (predsednica), Darka Radosavljević, Radomir Lazović, Slađana Petrović Varagić, Gordana Ristić, Sunčica Milosavljević i Mirjana Boba Stojadinović.

Skupština NKSS primila je i 15 novih članica iz više gradova u Srbiji, čime je još jednom potvrdila status najreprezentativnije mreže organizacija koje deluju na nezavisnoj kulturnoj sceni.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije