LOTREC Centri za dramsku edukaciju nastavnika počeli su sa radom u Zrenjaninu, Smederevu i Beogradu

Preko stotinu nastavnika, učitelja, vaspitača i omladinskih lidera u Zrenjaninu, Smederevu i Beogradu uspešno je završilo prvi krug seminara za primenu drame za interkulturalno učenje IDEAL, namenjene nastavnom i vannastavnom radu sa decom i mladima.

U Beogradu su treninzi održani u OŠ “Nadežda Petrović”, u organizaciji BAZAARTA i Prijatelja dece opštine Novi Beograd. U Zrenjaninu, CEKOM je sarađivao sa Kulturnim centrom Zrenjanina, a u Smederevu treninge su organizovali Centar za kulturu i Omladinsko pozorište PATOS. Seminari su bili besplatni za sve polaznike.

Nakon seminara, nastavnici će uzeti učešće u kreativnim procesima, a predstave koje će proisteći iz njih biće javno izvedene u 3 grada. Novi krug seminara IDEAL za primenu drame u interkulturalnom učenju biće organizovan početkom naredne školske godine u sva četiri grada.

LOTREC – Lokalni trening centri za primenu drame u obrazovanju i vaspitanju deo su projekta OSTRVA / ISLANDS koji finansira Evropska Unija kroz program “Podrška civilnom društvu” i sufinansira Republika Srbija – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo kulture.

Šta je to LOTREK?

LOTREK je lokalni centar za dramsku edukaciju nastavnika u Nišu i Nišavskom okrugu. LOTREK pruža podršku nastavnicima za primenu dramskih metoda u nastavi i vannastavnim aktivnostima, a posebno u svrhu podsticanja razvoja učeničke saradnje, nenasilja, tolerancije, timskog rada i inkluzivne prakse. Aktivnosti Centra obuhvataju programe obuke nastavnika i dramskih umetnika za interkulturalnu edukaciju korišćenjem tehnika drame i pozorišta, dramsko stvaralaštvo kroz kreativni proces, sticanje novih znanja o kreativnom dramskom i pozorišnom izražavanju kroz susrete sa stručnjacima i drugo.

Pošto savladaju program predviđen projektom, zainteresovani nastavnici i dramski umetnici moći će da se uključe u njegovu dalju realizaciju. Na taj način će učesnici programa biti u prilici da dalje razvijaju i unapređuju svoje kompetencije u oblasti interkulturnog učenja i primeni dramskih metoda i tehnika u radu sa decom na različitim obrazovnim i vaspitnim sadržajima.

Takođe, učesnici programa će dobiti podršku stručnjaka: dramskih pedagoga, psihologa, pedagoga, umetnika različitih profila… za primenu usvojenih veština u nastavi, vannastavnim aktivnostima i dramskom radu u okviru neformalnog obrazovanja dece i mladih.

Svi praktični radovi – ogledni i ugledni časovi, predstave, performansi, plesno-muzički sadržaji, video i animacijski radovi, izložbe i drugi sadržaji – biće prezentovani javnosti u okviru revije koju planiramo za jun 2014. Nakon završetka školske godine, sve započete, kao i nove aktivnosti nastaviće se u sledećoj školskoj godini.