Glasaj za SOLITARNOST na konkursu Stvarno važno !!!

 

 

 

 

 

 

 

SOLITARNOST se tiče komunikacije, ne samo između grupa, već između čoveka i čoveka. GLASAJTE ZA PROJEKAT: http://www.stvarnovazno.org/cms/view.php?id=850