Monthly Archives: July 2021

Radionice u okviru projekta B-AIR na Konferenciji

 

 

 

Kao deo diseminacije projekta B-AIR koji se realizuje u okviru programa Kreativna Evropa, u okviru godišnje konferencije BAZAART-a “Kulturno obrazovanje – Spremnost za nespremnost” održane su različite radionice posvećene primeni zvučne i muzičke kreativnosti u podršci razvoju deteta.

1. Onlajn radionicu “Sa obe strane ekrana: Digitalni iskoraci koncertnih i operskih sala ka novoj publici” vodila je Mag. Mus. Ana Čorić sa Muzičke akademije Univerziteta u Zagrebu. Ana Čorić je predstavila zaključke istraživanja digitalnih edukativnih programa sprovedenih u 8 operskih i koncertnih dvorana u anglofonom području tokom pandemije, što je poslužilo kao uvod u interaktivni prostor za slušanje i gledanje izabranih sadržaja i refleksiju o primeni ovih primera u lokalnim kontekstima. Radionicu je pratila diskusija.

2. Onsite radionicu “Muzičke aktivnosti u ukupnom muzičkom razvoju deteta” vodila je prof. dr Katarina Zadnik sa Muzičke akademije Univerziteta u Ljubljani. Učesnici radionice upoznati su sa didaktičkim pristupom slušanju i stvaranju muzike i predstavljeni su primeri dobre prakse za podršku muzičkom razvoju učenika u osnovnim i muzičkim školama. Radionicu je pratila diskusija.

3. Onsite radionicu “Udahni duboko i pusti svoj glas!” vodila je Olivera Milojević, MA, vokalni pedagog iz Beograda, obraćajući se nastavnicima i muzičkim i dramskim edukatorima sa tehnikama kako da osnaže učenike da se glasno izraze aktiviranjem celog tela, kroz zabavne vežbe disanja, zagrevanja i glasa i grupnim stvaranjem jednostavnih melodija i tekstova.

4. “Kreativnost u razvoju realnih programa u vrtiću” tema je predavanja koje su održale Nevena Mitranić, MA, asistentkinja na Odseku za predškolsku pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Marija Jovanović, medicinska sestra-vaspitačica u vrtiću “Zemunski biser”, PU “Dr Sima Milošević”, Zemun. Ovaj tandem naučnice i praktičarke objasnio je važnost holističkog pristupa zasnovanog na kreativnosti u ranom razvoju deteta. Uzimajući primer teme zasnovane na umetnosti na kojoj je razrađen program, govornice su publici predstavile novi koncept za predškolsko obrazovanje koji se sprovodi u vrtićima širom Srbije. Radionicu je pratila živa diskusija.

5. Prezentacije metodskih modela održala su i dva iskusna umetnika i kulturna pedagoga: glumica i dramska pedagoškinja Draženka Čelebićanin koja je održala radionicu o pozorištu za mladu publiku zasnovanu na igri, te dramaturg Bogdan Španjević koji je svoja iskustva u kulturnom obrazovanju zasnovanom na zvuku predstavio kroz predavanje i vizuelno-auditivnu izložbu.

Programima su prisustvovali nastavnici muzike, likovnih umetnosti i nastavnici različitih nivoa opšteg obrazovanja, kao i umetnici i profesionalci iz drugih oblasti.

Održana je 7. nacionalna konferencija o saradnji kulture i obrazovanja “Kreativno obrazovanje: Spremnost za nespremnost”

Kultura u obrazovanju mora biti prisutna daleko više i snažnije, kako bi se, razvijanjem kreativnog i fleksibilnog mišljenja, mlade generacije pripremile za život u neizvesnoj i nepredvidljivoj budućnosti – poruka je ovogodišnje Konferencije koja je od 4. do 7. jula organizovana u Beogradu.

Održana neposredno nakon završetka školske godine koja je po svemu bila izuzetna i visoko zahtevna kako za nastavnike, tako i za učenike, četvorodnevna konferencija je umetnicima i nastavnicima ponudila niz programa koji su demonstrirali kako se sve može učiti kroz kreativni pristup i otkrivanje.

Izlaganja eksperata i brojne muzičke, plesne, dramske, likovne i druge radionice, neke u digitalnom, a većina u ’živom’ formatu, kao i inovativni izložbeni i pozorišni programi okupili su oko 30 istaknutih stručnjaka i praktičara u oblasti kreativnog obrazovanja i stotinu polaznika iz regiona i Evrope, kao i iz gradova širom Srbije: Novog Sada, Kruševca, Pančeva, Zaječara, Kragujevca, Beograda, Smedereva…

Značajno mesto u programu zauzela su izlaganja i radionice proistekle iz evropskih projekata u kojima BAZAART učestvuje – “B-AIR – Art Infinity Radio” koji se realizuje u okviru programa Kreativna Evropa, te “Let’s Act Multilingual!” koji je podržan od strane Erasmus+ programa EU.

U konferencijskom programu posebno se ističu dva nova događaja.

Po prvi put je dodeljena nagrada NADEŽDA za trajni doprinos i životno delo naučnim istraživačima i edukatorima u kulturi, koju je BAZAART kao Reprezentativno udruženje u kulturi svečano uručilo prof. emeriti FDU dr Mileni Dragićević Šešić i dramskoj pedagoškinji gđi Zori Bokšan Tanurdžić.

Takođe, održan je Forum u kom su se u otvorenom dijalogu okupili svi učesnici u procesu uvođenja predmeta Scenske umetnosti u gimnazije – predstavnici Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, eksperti Radne grupe za razvoj programa, direktori škola, nastavnici i učenici novoformiranih odeljenja u gimnazijama u Kragujevcu, Kruševcu, Novom Sadu, Beogradu i Pirotu.

Kroz ove događaje, Konferencija je dala jedinstven doprinos ne samo kulturno-obrazovnoj praksi, već i razvoju kulturnih i obrazovnih politika u Republici Srbiji.

Konferenciju „Kreativno obrazovanje – Spremnost za nespremnost“ podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Skup je organizovalo Reprezentativno udruženje u kulturi BAZAART u partnerstvu sa udruženjem CEDEUM i Ustanovom kulture „Parobrod“, a realizovao ga je brojan programski, koordinacioni i tehnički tim okupljen oko partnerskih organizacija.