Daily Archives: March 15, 2017

Zašto psihodrama kao metod i pristup u radu s decom?


SUSRE
T SA STRUČNJACIMA I PRAKTIČARIMA
koji se bave dramom i pozorištem u obrazovanju 

PONEDELJAK20. marta, s početkom u 19.15 časova,
Dečji kulturni centar Beograda, Takovksa 8, soba 303

Psihodrama omogućuje snažno i iskustveno povezivanje sa sadržajima dela književnosti, angažujući čitavu ličnost učenika. Učenici su podstaknuti da o pročitanom razmišlјaju (dobijaju relativno bezbedan okvir u kome bez mnogo ličnog otvaranja mogu da se bave za njih važnim psihološkim sadržajima); na taj način, razvija se njihova introspektivnost, empatičnost, tolerancija, spontanost i kreativnost.

Program je osmislila i uobličila Gordana Marić Lalović, psiholog, grupni analitičar, psihodramski terapeut, a vodi ga zajedno sa Danicom Vulićević, profesorkom književnosti i psihodramatičarkom u edukaciji.

Za ovu priliku,  psihodramski čitamo i istražujemo „Pepeljugu”, u varijanti koju odabere grupa.

Susret je aktivnost LOTREC Beograd -
Centra za permanentnu dramsku edukaciju
umetnika i nastavnika.