Daily Archives: June 25, 2016

Akreditovani seminari za 2016/17 i 2017/18

BAZAART je akreditovao četiri (4) seminara bazirana na dramskim tehnikama i pristupu kreativne drame. U Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018. seminari su navedeni pod brojevima:

  1. 370:  Dramske igre u nastavi; Oblast: OPŠTA PITANјA NASTAVE
  2. 478:  IDEAL – interkulturalno učenje kroz dramu; Oblast: OPŠTA PITANјA NASTAVE
  3. 707:  Kreativna drama u nastavi srpskog jezika i književnosti; Oblast: SRPSKI JEZIK I KNјIŽEVNOST
  4. 813:  Od dramske radionice do školske predstave – vodič kroz kreativni dramski procesOblast: UMETNOST

Svi seminari traju 2 dana (16 sati) i vrede 16 bodova. Grupa: do 30 polaznika.

Puna cena po polazniku je 3,000.00 RSD, a može se umanjiti ukoliko škola obezbedi neke od potreba, kao što su radni prostor, osveženje i ishrana za učesnike, putni troškovi za članove tima i sl.

Dogovor: Darinka Kovačević, kovacevicdarinka@gmail.com, 063 1183 660. 

Ponudu seminara možete preuzeti OVDE