Monthly Archives: April 2014

Kako drama unapređuje kvalitet rada nastavnika i škole

Na aprilskom susretu sa stručnjacima u oblasti drame i obrazovanja, gošće su Jasmina Gejo i Tatjana Živanović, savetnice u Školskoj upravi Niš, koje se bave razvojnim planiranjem i stručnim usavršavanjem nastavnika.

Jasmina i Tanja govoriće o temi Drama i obrazovni sistem – Kako drama pomaže da se unapredi kvalitet rada nastavnika i škole.

Primenjeno pozorište

27. marta 2014. godine u galeriji HUB u Beogradu, održan je susret sa prof. Timom Prentkijem (Tim Prentki) sa Univerziteta u Vinčesteru, UK. Tema susreta bila je Primenjeno pozorište, njegova funkcija, primena, poreklo, distinkcija u odnosu na druge oblike dramskog i pozorišnog rada sa neprofesionalcima i brojna druga pitanja koja su pokretali učesnici u razgovoru. Razgovor je vodio Pol Marej, a među učesnicima su bili umetnici, aktivisti, stručnjaci i studenti.

Zahvaljujemo se galeriji HUB što je omogućila održavanje ovog susreta.

Razgovor sa prof. Prentkijem drugi je u nizu susreta sa stručnjacima beogradskog LOTREK Centra, u okviru projekta OSTRVA/ISLANDS koji finansira EU i sufinansira Vlada Republike Srbije.