Daily Archives: January 29, 2013

Dramski tekstovi za decu i mlade

Znaš ti ko je moj tata? je dramski tekst primeren za dečje i omladinske dramske grupe. Tekst je nastao kroz saradnju umetničke grupe BAZAART i Ogledne osnovne škole “Vladislav Ribnikar” iz Beograda na projektu IDEAL – Dramska edukacija za interkulturno učenje. Tekst je razvijen kroz kreativni dramski proces sa učenicima šestog razreda, na temu različitosti i društvenog raslojavanja među mladima.