POZIV nastavnicima i školama za učešće u dramskom projektu „ŽENE IZ SENKE – KO JE BILA MOJA BAKA?“

Poštovani saradnici,

Pozivamo nastavnike i učenike da se uključe u dramski projekat “Žene iz senke – Ko je bila moja baka?”, koji sprovodi BAZAART, Reprezentativno udruženje u kulturi, kroz svoje omladinsko pozorište POKUS.

Ovaj projekat deo je krovnog Erazmus+ projekta koji sprovode umetnici i nastavnici u četiri evropske zemlje: Francuskoj, Nemačkoj, Španiji i Srbiji (više o projektu u nastavku).

Zadatak projekta je da učenici tj. mladi, uz podršku umetnika i nastavnika, osmisle, razviju i izvedu pozorišnu predstavu o ženi ili ženama iz svog kulturnog miljea, čiji je doprinos razvoju društva ostao zapostavljen.

Zamisao koju razvija BAZAART jeste da sa zainteresovanim srednjoškolcima* istraži životne priče njihovih ženskih predaka, te da na osnovu tih materijala kreira omladinsku pozorišnu predstavu. Proces istraživanja i kreiranja predstave vodiće umetnici – dramski pedagozi BAZAART-a u saradnji sa zainteresovanim nastavnicima. Predstava će ostati na repertoaru Omladinskog pozorišta POKUS (više o POKUS-u u nastavku).
* Prethodno pozorišno iskustvo kako mladih, tako i odraslih učesnika nije neophodno za učešće u projektu.

Rad će se odvijati postupno i u više faza: formiranje grupe (oktobar 22), istraživanje ličnih istorija kroz dramske radionice (novembar 22 – januar 23), poseta učesnika iz Francuske – zajedničke radionice (januar – februar 23), priprema predstave (februar – april 23), izvođenje predstave u Beogradu (april/maj 23).

Precizniji kalendar i tempo rada, kao i mesto održavanja aktivnosti, biće predmet dogovora sa učesnicima.

Za srednjoškolce iz Beograda, dramske radionice POKUS-a održavaće se u UK Parobrod petkom uveče i subotom popodne.

Učešće je besplatno za sve zainteresovane učenike i nastavnike, uz obaveznu prijavu, najkasnije do 15. oktobra:
- UČENICI se mogu prijaviti putem obrasca: https://forms.gle/hNfpNFBE17jKPpom6.
- NASTAVNICI se mogu prijaviti na linku: https://forms.gle/fz3dHe9bs7AvrAXq7.
Za dodatne informacije, mogu se javiti koordinatoru Marku Nektanu putem maila: bazaart.beograd@gmail.com

Nadamo se Vašem interesovanju i skorom odgovoru. Takođe Vas molimo da poziv prosledite potencijalno zainteresovanim kolegama.

 

„Let’s Act Multingual“ (LAM!) je Erazmus+ projekat koji promoviše kulturni i jezički pluralizam u obrazovanju, kroz primenu metoda kreativne drame i pozorišta, u partnerstavu škola i istaknutih umetničkih organizacija iz Nantera (opština Pariza), Berlina, Madrida, Novog Sada i Beograda.

Projekat razvija interkulturalne, jezičke, kulturne i građanske kompetencije učenika i nastavnika, kroz obuke i kreativne procese usmerene na primenu drame i pozorišta u nastavnim i vannastavnim aktivnostima u školi.

Projekat pruža okvir za saradnju umetnika i nastavnika u partnerskim zemljama, kao i za razmenu iskustava među partnerima iz Evrope. U Srbiji, partneri su Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Sada i Reprezentativno udruženje u kulturi BAZAART iz Beograda.

POKUS je Pozorišni omladinski klub koji od 2019. godine okuplja mlade uzrasta od 15 do 25 godina na kreativnim dramskim radionicama gde kroz dramske igre i vežbe razvijaju svoje izražajne, socijalne, emocionalne, intelektualne i druge sposobnosti. Članovi POKUS-a uče da ovladavaju scenom, govore bolje, kreću se sigurnije i komuniciraju otvorenije. Takođe dobijaju priliku da učestvuju u omladinskim kampovima i projektima, da putuju i druže se sa vršnjacima iz drugih gradova, zemalja i kultura. Grupu vode dramske umetnice i pedagoškinje BAZAART-a, sa velikim iskustvom u pozorišnoj edukaciji i omladinskom pozorištu.

BAZAART je osnovan 2002. godine kao platforma koja povezuje umetnike, istraživače, edukatore i građane na projektima i programima koji imaju za cilj socijalnu koheziju i razvoj demokratskih vrednosti u društvu. U svim svojim programima BAZAART praktikuje i promoviše interdisciplinarnost, saradnju, istraživanje i kolektivno stvaralaštvo (divajzing). Sa fokusom na kulturno obrazovanje, bavi se brojnim kreativnim, obrazovnim i istraživačkim aktivnostima kojima se obraća profesionalcima u umetnosti, nauci i formalnom i neformalnom obrazovanju, kao i mladima, posebno onima sa smanjenim mogućnostima.
Zbog svog obimnog rada i uticaja na nacionalnom nivou, BAZAART je 2019. godine prepoznat od strane Ministarstva kulture Srbije kao Reprezentativno udruženje za naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi.

Biografije voditelja:

Nataša Milojević je specijalista dramske pedagogije, plesna performerka, koreografkinja i aktivistkinja. Nakon baletske škole i završenih studija Biologije na Univerzitetu u Beogradu, završila je Akademiju fizičkog i ekspresivnog teatra u Beogradu i Specijalističke studije Dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je širom Srbije i regiona kao performerka, voditeljka kreativnih procesa i koreografkinja u radu sa odraslima, decom i mladima. Kao plesačica, voditeljka plesnih radionica i članica žirija, učestvovala je na festivalima u zemlji, regionu i inostranstvu. Autorka koncepta predstave “Zašto su repovi važni”, namenjene razvoju socio-emocionalnih kompetencija dece u programu pripreme za polazak u školu.

Dr Sunčica Milosavljević, pozorišna rediteljka i dramska pedagoškinja, završila je osnovne i poslediplomske studije na FDU u Beogradu. Doktorirala je sa tezom „Dramska umetnost u integrisanom obrazovanju“. Režirala je preko 40 pozorišnih predstava u Srbiji, regionu i šire, mnoge u omladinskim pozorištima. Programska direktorka BAZAART-a, glavna i odgovorna urednica godišnjih konferencija i edicije Dramagogija. Članica više timova Ministarstva kulture i Ministarstva obrazovanja Republike Srbije. Laureatkinja UNESCO Aschberg Fund i međunarodne nagrade za dramsku pedagogiju CDO BiH Grozdanin kikot.

Marko Nektan je umetnik performansa, koreograf i učitelj Butoh plesa. Nakon osnovne baletske škole, srednje Grafičke škole, studija Istorije umetnosti i Master studija Kreativne produkcije, upisao je Doktorske studije Višemedijskih umetnosti (Univerzitet umetnosti u Beogradu). Završio je Moving Academy of Performing Arts, Amsterdam. Butoh umetnost učio je od renomiranih japanskih umetnika. Radio je širom Srbije i Evrope kao umetnik performansa, voditelj radionica performansa i plesa i koreograf u radu sa mladima i odraslima. Autor je i učitelj kreativnog procesa performansa koji se temelji na Butoh umetnosti, koji je namenjen razvoju kreativnih veština i efikasno se može koristiti u procesima učenja i razvoja dece i mladih.

Olivera Milojević Čavić je operska pevačica i vokalna pedagoškinja, te multimedijalna performerka. Završila je osnovne i master studije solo pevanja na Fakultetu za muziku i teatar u Temišvaru (Rumunija) i Akademiju  fizičkog, ekspresivnog i procesnog teatra u Beogradu. Nastupla je na brojnim vokalnosimfonijskim koncertima sa Banatskom filharmonijom iz Temišvara i učestvovala u više kulturnih događaja u organizaciji RTV. Kao autorka i umetnica performansa, nastupala je u Srbiji i širom Evrope i sarađivala sa brojnim umetnicima. Autorka je i voditeljka je radionica glasa i muzike za decu, mlade i odrasle. Njen moto je da svi mogu da pevaju.