Monthly Archives: September 2016

LOTREK centri vas pozivaju na saradnju

Ako smatrate da dramska participacija i kreativnost unapređuju obrazovnu i vaspitnu praksu,
pridružite se LOTREK centru u Beogradu, Smederevu ili Zrenjaninu! 

Šta je LOTREK? 

LOTREK je neformalna saradnička mreža resursnih centara za primenu drame i pozorišta u obrazovanju, koju u ovom trenutku čine organizacije BAZAART u Beogradu, Pokretni alternativni teatar omladine Smederevo (PATOS) u Smederevu i Centar za kreativno odrastanje i multikulturnu saradnju (CEKOM) u Zrenjaninu. LOTREK centri pokrenuti su 2014. godine u okviru projekta OSTRVA, kao platforme za celoživotno učenje nastavnika i umetnika, živa kreativna čvorišta za razvoj veština dramske pedagogije i zagovaračke snage za skretanje pažnje stručne i šire javnosti na ulogu dramskog stvaralaštva u sveobuhvatnom razvoju dece i mladih.

Misija LOTREK mreže:

LOTREK centri osnažuju nastavnike, umetnike i druge subjekte društvenih delatnosti za primenu kreativne dramske metode za izgradnju spremnosti, sposobnosti i kompetencija dece i mladih za aktivno učešće u demokratskom društvu i time doprinose povećanju društvene odgovornosti prosvete i kulture.

Vrednosti koje LOTREK mreža promoviše: 

Naša mreža nastoji da kreativno, posvećeno, odgovorno i stalno učeći neguje i širi vrednosti kritičkog mišljenja, empatije, otvorenosti prema novinama, kao i uvažavanje drugih i drugačijih. Težimo da pomognemo razvoju aktivnog, odgovornog i humanog društva u čijem temelju su kritička svesnost, kreativnost i celoživotno učenje. Uvereni smo da samo sveobuhvatnim razvojem deteta postaje čovek i građanin, nosilac aktivnog, odgovornog i humanog društva.

Strateški plan LOTREK mreže možete preuzeti OVDE.

Kontakti:

LOTREK Beograd: lotrec.beograd@gmail.com 

LOTREK Zrenjaninhttps://www.facebook.com/lotreczrenjanin/?ref=br_rs

LOTREK Smederevo: office@patos.org.rs; https://www.facebook.com/lotreksd/?hc_ref=PAGES_TIMELINE