Završena Konferencija Kulturna uloga škole i obrazovna uloga kulture – Drama u obrazovanju