TAČKA

PATOS, Bazaart i Tvrđava teatar

TAČKA
performans

Tačka. Ne simbolizuje ništa, osim ničega. Ljudi smo. Tačka. Različiti smo, ali smo svi ljudi. Tačka. To jedino treba da bude jasno. Tačka. Ne prihvatam! Ne razumem! Nema tačke, posle toga stavljam zapetu. Daj da ti objasnim zašto poštujem razliku. Daj da ti kažem da se razlikujem od tebe, ali prihvatam te. Tačka!

Performans Tačka nastao je kroz proces vođen sa mladim članovima Omladinskog pozorišta PATOS u okviru programa IDEAL. Kroz priču o sebi i drugima o nama i njima, o onima, mladi su ispitivali svoje stavove, upoznavali se i stupili u interkulturalni dijalog koji su sada spremni da usmere ka Vama, čitaocima i posmatračima ovog performansa TAČKA

Kroz proces, mladi PATOSA imali su prilike da se okušaju u neverbalnom, fizičkom teatru i time pomere sopstvene granice i navike u izražavanju. Kako biti jasan i glasan bez reči – izazov je koji je ova grupa prihvatila i sa kojim Vam se ponosno predstavlja TAČKA

Fizički teatar i ples prevazišli su jezičke granice i stvorili grupu savremenih nomada koji svojim telima,  pokretima i gestovima ostvaruju komunikaciju širom sveta. Tako i ovi mladi ljudi stoje pred Vama sa namerom da pokrenu razgovor, a ne da stave TAČKU