Сусрет са АпсАрт-ом

КАКО ДА НАСИЉЕ И ДРОГА НЕ БУДУ ДРАМА У ШКОЛИ?

Драмска радионица за превенцију насиља и
злоупотребе психоактивних супстанци

у ПОНЕДЕЉАК 11. маја, у 19.30 часова,
у библиотеци ОШ „Дринка Павловић“, Косовска бр. 19 

Центар за позоришна истраживања АпсАрт ће показати како се ризични облици понашања међу младима могу постепено препознати и разматрати. Са фокусом на насиље и злоупотребу псиохоактивних супстанци, радионица води ка расветљивању проблема, како би млади сами пожелели да пронађу решење и промену. Кроз игру, креативне задатке и драмске импровизације узете из стварног живота, анализирају се ситуације и откривају нова могућа решења. Постављају се, освешћују и разматрају питања личног понашања, избора и сопствене одговорности у оквиру постављених друштвених норми, али и у оквиру суштине и смисла живота.

Радионица је намењена свима који раде са младима.