Seminar IDEAL u Beogradu

LOTREC Beograd organizuje besplatan seminar za nastavnike Interkulturalno učenje kroz dramu IDEAL u okviru projekta OSTRVA. 
Seminar se u ovom polugodištu održava u OŠ “Skadarija” u sledećim terminima:

  • 27. i 28. septembar (subota i nedelja, od 09.00 do 15.30 časova) –utvrđivanje oblasti za razvoj tolerancije kroz dramu,
  • 11. i 12oktobar (subota i nedelja, od 09.00 do 15.30 časova) usvajanje dramskih tehnika, i
  • 25. i 26oktobar (subota i nedelja, od 09.00 do 17.00 časovaprimena dramskih metoda i tehnika u razvoju sadržaja. 

Treći modul ovog seminara je akreditovan (481: IDEAL – interkulturalno učenje kroz dramu, nosi 16 bodova). U okviru projekta OSTRVA, seminar se ne plaća, ali je uslov za dobijanje sertifikata učešće u svim modulima. Polaznici koji izostanu sa nekog od modula u ovom polugodištu, moći će to da nadoknade u sledećem. Polaznici koji ne budu pohađali sve module dobijaju potvrdu s brojem radnih sati ostvarene obuke.

Preuzmite PRIJAVU za učešće u programu. Popunjen formular pošaljite na e-mail adresu lotrec.beograd@gmail.com.

Šta nakon seminara? Pošto savladaju program predviđen projektom, zainteresovani nastavnici i omladinski lideri moći će dalje da razvijaju svoje veštine u radu sa učenicima na kreativnim procesima u okviru nastave i školskih predstava. U tome će učesnici programa dobiti podršku dramskih umetnika i pedagoga.

Svi praktični radovi – ogledni i ugledni časovi, predstave, performansi, plesno-muzički sadržaji, video i animacijski radovi, izložbe i drugi sadržaji koji nastanu u školama i dramskim studijima – biće predstavljeni na veb sajtu www.dramagogija.org.rs koji upravo pokrećemo. Najuspešnija scenska ostvarenja biće uvrštena u reviju koju planiramo za proleće 2015.