Priručnik “Dobrodošlica sveta”

Knjiga je namenjena vaspitačima, nastavnicima, roditeljima, starateljima i svima koji su posvećeni kreativnom i holističkom razvoju deteta uzrasta 3 do 5 godina.

U knjizi su sabrana iskustva umetnika i pedagoga koji su tokom tri godine razvijali program „Dobrodošlica sveta“ s namerom da podrže umetničko stvaralaštvo za decu koje na svestan i artikulisan način učestvuje u vaspitavanju i razvoju deteta. Koncept programa počiva na bliskoj saradnji pedagoga i umetnika u svim fazama razvijanja umetničkih sadržaja za mladu publiku.

Tako je, na osnovu pedagoških smernica, nastao niz umetničkih dela namenjenih deci ranog uzrasta: književni radovi, muzičke kompozicije, scenski oblici, te muzičke, plesne, dramske i likovne radionice. Svi radovi i scenarija radionica predstavljeni su u ovoj knjizi. Uz scenarija, uključeni su i tekstovi autora i stručnjaka koji su pratili program, gde zainteresovani mogu naći autorska i teorijska pojašnjenja umetničkih i kreativnih radova.

Priručnik “Dobrodošlica sveta” može se preuzeti OVDE.

Nadamo se da će primena ovih materijala u vrtićima, školama i porodičnom okruženju doprineti da se kod dece podrži i razvije otvorenost, zainteresovanost i entuzijatam za učenje o sebi, drugima i svetu.

Urednice: Sunčica Milosavljević i Jelena Stojanović. Fotografije: Lidija Antonović. Grafički dizajn i ilustracije: Igor Sandić.

Program smo realizovali u saradnji sa partnerskim ustanovama: Malo pozorište “Duško Radović”, Ustanova kulture „Parobrod“, Kulturni centar „Magacin u Kraljevića Marka“ i Radio Beograd – RTS.

Program “Dobrodošlica sveta” deo je evropskog saradničkog projekta „B-AIR“ koji su finansirali Evropska komisija kroz program Kreativna Evropa i Ministarstvo kulture Republike Srbije.