VODIČ KROZ KREATIVNI DRAMSKI PROCES

Vodič kroz kreativni dramski proces je elektronsko izdanje namenjeno dramskim pedagozima i predmetnim nastavnicima, kao pomoć za primenu drame u svakodnevnom radu. Vodič se preuzima besplatno sa sajta BAZAARTA.

Kroz kreativnu dramu,
učenici postaju autori i vlasnici svog procesa učenja i znanja.
Prostor učenja prestaje da bude prostor pritiska i prinude, i osvaja se
kao sopstveni prostor u koji mladi investiraju vreme, energiju i emocije. 

Vodič kroz kreativni dramski proces deo je projekta Dramska edukacija za interkulturno učenje IDEAL koji podržava Evropske Unija kroz program “Podrška civilnom društvu”.

Pišite nam o svojim iskustvima u primeni Vodiča na sceni i u učionici, na adresu
idealcult@gmail.com