KOREKCIJA TERMINA: Poziv za nastavnike: Seminar IDEAL u Beogradu

TERMINI na Novom Beogradu su KORIGOVANI. Molimo Vas da preuzmete novi POZIV.

BAZAART i Prijatelјi dece opštine Novi Beograd pozivaju Vas na seminar
IDEAL – interkulturalno učenje kroz dramu

Program seminara baziran je na tehnikama i pristupu kreativne drame za razvoj osetlјivosti i veština za tolerantnost, inkluzivnost i saradnju.
Seminar se sastoji od 3 modula i traje 3 vikenda (ukupno 6 radnih dana i 40 radnih sati), a odvijaće se na dve lokacije: na Vračaru i na Novom Beogradu. 

Prvi modul seminara je akreditovan i naveden u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/2015. i 2015/2016.:

481: IDEAL – interkulturalno učenje kroz dramu
Oblast: OPŠTA PITANјA NASTAVE
Kompetencija: K4; Prioritet 7: Prevencija diskriminacije

Cena seminara je 3.000,00 RSD.

Pozivamo Vas da po ceni jednog akreditovanog seminara prođete celokupnu obuku koja, prema ocenama dosadašnjih polaznika, pruža korisne veštine i alate, primenjive u svakodnevnom radu.