NOVI SUSRET SA STRUČNJACIMA I PRAKTIČARIMA

SLIČAN SE SLIČNOM RADUJE-RAZMENA ISKUSTVA I IDEJA
U novoj školskoj godini, aktivnosti LOTREK Beograda su ovog petka, 15.09.2017., u Dečjem kulturnom centru Beograda otvorili Susreti sa stručnjacima i praktičarima, koje organizuje BAZAART. Imali smo čast da Susrete vodi Snežana Dukić, profesorka biologije u Australiji, Republici Nauru, Kataru, Kini, koja je prikazala savremene tehnike i metode svog rada, a oni se zasnivaju na radu sa učenicima i studentima putem očigledne nastave.
Organizacija časa je najveći izazov današnjice, jer treba ići u skladu sa tehnologijom i omogućiti da tema časa zainteresuje učenike da konstruišu svoje znanje. Jedan od načina je 6 šarenih šešira, koji mogu da se primene u Australiji, Kataru, Kini, ali i u Srbiji. Oni omogućavaju učenicima da iznose činjenice, budu kreativni, kritični, optimistični,  da pokažu emocije, ali i da imaju ulogu evaluatora na određenu temu. Učesnici su sa oduševljenjem ovog načina rada postavljali pitanja, vodili diskusije, otvarali nove teme za razmišljanje i sa velikom inspiracijom i nadahnućem bacili kocku izazova i promena.
Sjajnim izlaganjem je moderirala Nataša Kitanoska. Izlaganju su prisustvovali prosvetni radnici, umetnici i stručnjaci iz drugih oblasti, koji su bili aktivni učesnici.
Susreti sa stručnjacima i praktičarima će se održavati svakog trećeg utorka u mesecu, a učešće u njima je slobodno.
Susreti sa stručnjacima i praktičarima deo su programa LOTREK Beograd – Lokalnog trening centra za permanentnu dramsku edukaciju nastavnika, a sprovodi u saradnji sa Dečjim kulturnim centrom Beograd