NOVE KONSULTACIJE S DRAMSKIM UMETNICIMA

U ponedeljak, 06.03.2017. godine u Dečjem kulturnom centru Beograda, udruženje dramskih umetnika BAZAART održalo je druge Konsultacije za nastavnike koji s učenicima razvijaju predstave na školskoj sceni. I ovog puta Konsultacije je moderirala profesorka Branijeta Kondžulović, a s nastavnicama su razgovarale umetnice Sunčica Milosavljević i Nataša Milojević. Učestvovale su nastavnice razredne nastave koje su s voditeljkama podelile svoje dileme u vezi sa osmišljavanjem sadržaja i tekstova, metodama za realizaciju predstava i izbegavanjem suvoparnosti. Kroz spontanu i otvorenu diskusiju došlo se do brojnih konstruktivnih predloga koje nastavnice razredne nastave mogu da koriste i u nastavi i kreiranju predstava. Zaključak ovih konsultacija je da su radnja, igra i sloboda, kako dece, tako i odraslih, ključni faktori za kreativan rad.

Konsultacije će se održavati svakog prvog ponedeljka u mesecu, a učešće u njima je slobodno.

Konsultacije za nastavnike deo su programa LOTREK Centra Beograd – Lokalnog trening centra za permanentnu dramsku edukaciju nastavnika, koji sprovodi umetničko udruženje BAZAART u saradnji sa Dečjim kulturnim centrom Beograda. Rad LOTREK Centra Beograd podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Sledećeg ponedeljka u LOTREK Centru Beograd:
Kreativna dramska radionica za nastavnike
13. mart od 19.00 do 21.00, DKCB, soba 303